Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

ARTIKKEL
Summary:

(Available in Norwegian only): I denne artikkelen løfter Minda Holm stortingsmeldingen "Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken" frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) ser "Veivalg" i lys av Jonas Gahr Støres "Refleks", og ii) modererer kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Hun trekker særlig frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.