Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

ARTIKKEL
Summary:

I dette bidraget vil jeg løfte stortingsmeldingen "Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken" frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) se "Veivalg" i lys av Jonas Gahr Støres "Refleks", og ii) moderere kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Jeg vil særlig trekke frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.