Norsk eierskapskontroll kan avskrekke utenlandske investorer

Editorial
Themes
Security policy  International investments
Written by

Morten Skumsrud Andersen

Senior Research Fellow,Head of the Research Group on Global Order and Diplomacy

 

Summary:

Som et relativt lite og åpent land mottar Norge mange utenlandske investeringer. Noen av disse kan skape sikkerhetsutfordinger.

«Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg i», uttalte Næringsdepartementet om at et russisk selskap ville kjøpe den norske bedriften Bergen Engines.


Forsvarsdepartementet sa først at sikkerhetsloven ikke var gjeldende, men så snudde de. Nå jobber flere departementer med saken.

Dette viser hvor krevende det er å balansere sikkerhetsinteresser og gevinstene av en åpen økonomi.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • URL 1: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LnWwgJ/norsk-eierskapskontroll-kan-avskrekke-utenlandske-investorer
  • URL 3: