Norsk eierskapskontroll kan avskrekke utenlandske investorer

Editorial
Themes
Sikkerhetspolitikk  Internasjonale investeringer
Written by

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Summary:

Som et relativt lite og åpent land mottar Norge mange utenlandske investeringer. Noen av disse kan skape sikkerhetsutfordinger.

«Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg i», uttalte Næringsdepartementet om at et russisk selskap ville kjøpe den norske bedriften Bergen Engines.


Forsvarsdepartementet sa først at sikkerhetsloven ikke var gjeldende, men så snudde de. Nå jobber flere departementer med saken.

Dette viser hvor krevende det er å balansere sikkerhetsinteresser og gevinstene av en åpen økonomi.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • Media name: Aftenposten
  • Media type: Avis
  • URL 1: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LnWwgJ/norsk-eierskapskontroll-kan-avskrekke-utenlandske-investorer
  • URL 3: