Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 13 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er korrupsjon?
  2. Kva for ulike former for korrupsjon finst?
  3. I kva delar av verda finst korrupsjon?
  4. Kvifor er korrupsjon så vanskeleg å måle?
  5. Kan all korrupsjon sjåast som berre eit vonde?
  6. Er korrupsjon spesielt øydeleggjande for fattige land?
  7. Kva for konsekvensar har korrupsjon?
  8. Vil korrupsjon vere mogeleg å avskaffe?
  9. Diskuter kven sitt ansvar det er å forhindre korrupsjon.
  10. Diskuter fordelane og ulempene ved ein null-toleranse for korrupsjon.

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Andre aktuelle nettsteder:

Relaterte kompetansemål