• Kina fra forsiktig deltaker til aktiv utviklingspartner

  30. mars 2020
  Mens resten av verden stenger ned rulles det kinesiske maskineriet nå i gang etter måneder med harde smittevernstiltak. Kinas rolle som framvoksende utviklingsaktør kan bli styrket. 
 • Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden?

  27. mars 2020
  USA ser ut til å snuble i håndteringen. Det åpner døren for Kina, skriver forskningssjef Ole Jacob Sending og tidligere NUPI-kollega Iver B. Neumann i Aftenposten.
 • Pengekrise: Usikker framtid for FN

  27. mars 2020
  FN mangler penger for å betale for fredsbevarende operasjoner. Konsekvensen kan bli at færre land vil sende sine soldater til utlandet, skriver Morten Bøås i denne kronikken, først publisert i Forsvarets forum. 
Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 4 2020

Mer fred med kvinner

Når det bare sitter menn rundt forhandlingsbordet etter en krig, blir fredsavtalen skjørere. Likevel er det ikke alltid vilje til å la kvinnene delta, verken i fredsforhandlinger eller fredsoperasjoner.

Forskere