Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Palestinske barn
Hvor hender det? nr. 10 2018

Hva er FNs bærekraftsmål?

Overraskelsen var stor da verden hadde stått samlet og FNs tusenårsmål stort sett var nådd i 2015. Samme året ble de åtte tusenårsmålene erstattet med 17 nye bærekraftsmål og skepsisen har ikke latt vente på seg. For vil vi klare å nå de ambisiøse målene? Og hva blir de største utfordringene?

Forskere