Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 2 2019

Hva skjer i Venezuela?

22. feb. 2019
  • Benedicte Bull

Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser ingen grunn til å gi fra seg makten. Nå ser det imidlertid ut til at økonomisk krise, matmangel og press fra stormakter og naboland vil framprovosere en løsning. Men hvilken løsning vil venezuelanerne ende med?  

Forskere