Forskere

Seniorforsker

Minda Holm

Diplomati, Utenrikspolitikk, Russland og Eurasia, Sikkerhetspolitikk, Internasjonale organisasjoner, Styring, Konflikt, Europa, Historisk IR
Seniorforsker

Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Diplomati, Utenrikspolitikk, FN, Asia
Forsker I

Morten Bøås

Afrika, Fredsoperasjoner, Terrorisme og ekstremisme, Konflikt, Utviklingspolitikk, Internasjonale organisasjoner, Opprørsgrupper, Migrasjon, Sårbare stater
Seniorforsker

Wrenn Yennie Lindgren

Asia, Sikkerhetspolitikk, Diplomati, Energi, Arktis, Internasjonale organisasjoner, Hav, Utenrikspolitikk, Utviklingspolitikk, Forsvar, Styring
Seniorforsker, Leder for forskningsgruppen for klima og energi

Roman Vakulchuk

Russland og Eurasia, Handel, Klima, Økonomisk vekst, Asia
Seniorforsker

Kristian Lundby Gjerde

Russland og Eurasia, Arktis
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Kristin Fjæstad

Russland og Eurasia, Utviklingspolitikk, Styring, Internasjonale organisasjoner
Seniorforsker

Natalia Moen-Larsen

Russland og Eurasia, Migrasjon, Nasjonalisme
Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

John Karlsrud

Fredsoperasjoner, Humanitære spørsmål, Internasjonale organisasjoner, FN, Afrika
Seniorforsker

Erik Reichborn-Kjennerud

Forsvar, NATO, Sikkerhetspolitikk, Terrorisme og ekstremisme, Konflikt, Utenrikspolitikk, Cyber
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

Niels Nagelhus Schia

Diplomati, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, FN, Cyber, Fredsoperasjoner, Utviklingspolitikk, Afrika
Forsker 1

Karsten Friis

Forsvar, Sikkerhetspolitikk, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, EU, NATO, FN, Styring, Europa, Cyber