Forskningsresultater og forskningsbasert informasjon skal formidles både til spesielle brukergrupper og til allmennheten, noe kommunikasjonsavdelingen arbeider for i samarbeid med forskningsgruppene. Medarbeiderne forbereder, tilrettelegger og gjør resultater og informasjon tilgjengelig gjennom instituttets tidsskrifter, på nettstedene: nupi.no og NUPI Skole, øvrige NUPI-publikasjoner og i sosiale medier.

Følg oss:

Youtube

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn