Forskere

Elsa Lilja Gunnarsdottir

Elsa Lilja Gunnarsdottir jobber som vitenskapelig assistent hos NUPI og støtter opp om prosjektet Norge og EU mot 2030 i Forskningsgrup...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Utenrikspolitikk  Europa  Pandemier
Elsa_Lilja_Gunnarsdottir_11.png
Siri Strand

Siri Strand er gjesteforsker ved NUPIs Senter for digitalisering og cybersikkerhet og del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Siri...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Cyber  NATO  Konflikt  Norden  Europa  Russland og Eurasia  Arktis  Nord-Amerika
Siri_Strand_11.png
Katharina Glaab

Katharina Glaab is visiting research fellow at NUPI in the Research Group on Russia, Asia and International Trade. She is an Interna...

Asia  Diplomati  Styring  Klima  Internasjonale organisasjoner  FN
Glaab-NMBU-045447.jpg
Craig Moffat

Craig Moffat er Seniorforsker i forskningsgruppen om fred, konflikt og utvikling.Craig har nesten 20 års erfaring med å jobbe for statl...

Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Fredsoperasjoner  Konflikt  Diplomati  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Styring  AU  Pandemier  Afrika
craig_moffat_11.jpg
Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.F...

Utenrikspolitikk  Sikkerhetspolitikk  Forsvar  NATO  Diplomati  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Nasjonsbygging  Opprørsgrupper  EU  Regional integrasjon  Hav  Afrika  Arktis  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Nord-Amerika  Norden  Russland og Eurasia  Komparativ metode
Såle Ulriksen gammelt cropped.jpeg
Christophe Hillion

Christophe Hillion er forsker 1 ved NUPI. Han er også professor i europarett ved Universitetet i Oslo, seniorrådgiver ved Svenska insti...

EU  Europa  Regional integrasjon  Utenrikspolitikk
Christophe_Hillion_11.jpg
Banafsheh Ranji

Banafsheh Ranji er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitet i Oslo i 2019....

Fred, krise og konflikt
banafsheh_ranji_11.jpg
Asha Ali

Asha Ali er vitenskapelig assistent, og jobber i Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet og Africa-Nordic Cooperat...

Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Konflikt  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Klima  Styring  EU  FN  AU  Europa  Afrika  Sør- og Mellom-Amerika
asha_ali_11.jpg
Per Erik Solli

På NUPI jobber Per Erik Solli med sikkerhetspolitiske og militære spørsmål i Norden, Nord-Europa og Arktis. Han leder...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Klima  Norden  Europa  Arktis
per-erik-solli-cropped.png
Anna Eriksen Rio

Anna Eriksen Rio er stipendiat ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVINT). PhD-pro...

Afrika  Konflikt  Nasjonsbygging  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Styring  Internasjonale investeringer  Historisk IR
Anna_Eriksen_Rio_11.jpg
Tinatin Osmonova

Tinatin Osmonova er gjesteforsker på NUPI. Hun har master i økonomi fra OSSE-akademiet, American University of Central Asia og NM...

Utviklingspolitikk  Internasjonal økonomi  Økonomisk vekst  Klima  Energi  Styring  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Arktis  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Nord-Amerika  Norden  Sør- og Mellom-Amerika  Oseania  Russland og Eurasia
tinatin_osmonova_11.jpg
Ismoil Sadullozoda

Ismoil Sadullozoda er gjesteforsker på NUPI. Han har en femårig utdannelse i internasjonal rett fra Tajik National University, samt mas...

Humanitære spørsmål  Nasjonsbygging  Nasjonalisme  Klima  Energi  Menneskerettigheter  Russland og Eurasia  Asia
ismoil_sadullozoda_11.jpg
Ida Dokk Smith

Ida er seniorforsker i Forskningsgruppen for klima og energi. Hennes forskerinteresser omfatter klima, energi og miljøpolitikk. Hun jobber m...

Utviklingspolitikk  Klima  Energi
ida_smith_11.jpg
Eskil Jakobsen

Eskil Jakobsen arbeider som vitenskapelig assistent ved NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet. Han er for øyeblikket t...

Cyber  Sikkerhetspolitikk  Konflikt
Eskil_Jakobsen_11.jpg
Claudia Emilie Aanonsen

Claudia Emilie Aanonsen er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har tidigere vært vitenskapelig assiste...

Cyber  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Globalisering  Styring
Claudia_Aanonsen_11.jpg
Elisabeth L. Rosvold

Elisabeth L. Rosvold er seniorforsker på NUPI i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og jobber i forskningsprosjektet Climate-r...

Klima  Konflikt  Humanitære spørsmål  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner
elisabeth_rosvold_11.jpg
Tatjana Stankovic

Tatjana er seniorforsker i Forskningsgruppen for klima og energi på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2015)...

Konflikt  Klima
tatjana_stankovic_11.jpg
Thea Willoch Njaastad

Thea Willoch Njaastad er masterstudent ved MF vitenskapelige høyskole og skriver masteroppgave om religiøs fredsbygging i Sør-...

Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  Nasjonsbygging  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Styring  Internasjonale organisasjoner  AU  FN  Afrika
thea_njaastad_11.jpg
Mariana Llorens Zabala

Mariana i  er vitenskapelig assistent på NUPI, og jobber med programmet Training for Peace, i Forskningsgruppen for fred, konf...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Fredsoperasjoner  Konflikt  Humanitære spørsmål  Utviklingspolitikk  Økonomisk vekst  Diplomati  Regional integrasjon  Klima  Styring  Menneskerettigheter  FN  AU  Afrika
mariana_zabala_11.jpg