Hopp til innhold
NUPI skole

Fred, krise og konflikt

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til fred, krise og konflikt?
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Responskonferansen: Norsk utenrikspolitikk for en ny tid

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt på Høgskolen i Innlandets campus på Lillehammer. Konferansen hadde et variert program som inneholdt åpningsinnlegg fra utenriksminister Anniken Huitfeldt, spørsmål til utenriksministeren fra Innlandets befolkning via en digital løsning, en lenestolsamtale og innlegg fra Knut Storberget (leder av Forsvarskommisjonen), Kristian Berg Harpviken (Forsker 1 ved PRIO), Gregory Ferguson-Cradler (førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet) og Marianne Riddervold (professor ved Høgskolen i Innlandet).

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • Styring
R4.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • Styring
Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?
Podkast

Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?

De fleste av oss har vokst opp med tanken om at verden blir bedre og bedre, det blir mindre fattigdom og krig og demokratiet sprer seg. Men nå er...

 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Alexandra Novossoloff

A Comparative Study Of Older One-Dimensional UN Peace Operations: Is the Future of UN Peacekeeping its Past?

Over the last few decades, the focus has been on the UN’s large multidimensional peacekeeping missions in Africa. However, half of the UN’s current peacekeeping missions are small observation-type operations that were first established during the Cold War in places like Cyprus, the Golan and Lebanon. This report asks if this type of smaller and less intrusive mission will become more prominent again as we enter a new period of great power rivalry and turbulence. These observation-type operations have been useful for preventing escalation by monitoring ceasefire lines or buffer-zones, but they are not suited for peacemaking and need to be complimented with envoys and diplomats that work to resolve the larger political issues along with members of the Security Council and host nations. The report recommends that peace operations (consisting of a variety of options for a diversity of needs and contexts) should be at the core of the “New Agenda for Peace”, envisaged by António Guterres to be presented at the General Assembly by September 2023. If a new era of great power rivalry requires the UN to once again adapt UN peacekeeping, then its experience through observation and monitoring operations, will provide it with a rich resource of options and models to choose from.

 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
Screenshot 2024-05-16 at 11.25.15.png
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper
Kyungmee Kim, Katongo Seyuba, Nadine Andersen, Kheira Tarif, Thor Olav Iversen, Ingvild Brox Brodtkorb

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Myanmar

Myanmar har en av verdens høyeste konsentrasjoner av mennesker som er sårbare for påvirkningene av klimaendringer, da 40 % av befolkningen bor i lavtliggende områder langs kysten. Etter et militærkupp i 2021 ble State Administration Council (SAC) møtt med stor motstand som igjen trigget konfrontasjoner med etnisk væpnede organisasjoner (EAOer) og lokale antijunta-militser. Konflikt har forsterket landets sårbarhet for klimaendring og miljømessig degradering.

 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Klima
 • FN
Skjermbilde 2024-05-14 kl. 09.15.36.png
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Klima
 • FN
Arrangement
08:30 - 10:00
NUPI
Norsk
Arrangement
08:30 - 10:00
NUPI
Norsk
29. mai 2024
Arrangement
08:30 - 10:00
NUPI
Norsk

Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet?

Vi ser nærmere på hvordan Norges engasjement i det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt ser ut i dag, og hvordan arbeidet bør fortsette videre.

Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
Ursula von der Leyen og Borjana Kristo_NTB_Armin Durgut_PIXSELL_cropped.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
23. mai 2024
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

Hvordan kan EU fremme demokrati i en geopolitisk anspent verden?

Geopolitiske spenninger på Vest-Balkan anses av mange å være en mulig neste front for russisk-sponsede sikkerhetsutfordringer.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Florian Krampe, Dylan O'Driscoll, McKenzie F. Johnson, Dahlia Simangan, Farah Hegazi, Cedric H. de Coning

Climate change and peacebuilding: sub-themes of an emerging research agenda

Klimaendringer har dype effekter på global sikkerhet og fredsbygging. Mens eksisterende forskning hovedsakelig har fokusert på sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt, har den i stor grad oversett det komplekse samspillet mellom klimaendringer, konfliktrammede stater og fredsbygging. Klimaendringer forverrer eksisterende sårbarheter i konfliktrammede samfunn ved å legge til stress i levebrødet og påvirke mat-, vann- og energisikkerheten negativt. Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom klimaendringene ofte merkes mest akutt i omgivelser der offentlige institusjoner allerede ikke klarer å møte befolkningens behov. Følgelig kan klimaendringer bidra til å forverre situasjonen og hindre evnen til å opprettholde, forsterke og bygge fred. Selv om utøvere i fredsbyggingsfeltet har begynt å reagere på effektene av klimaendringer, har akademisk forskning ikke i tilstrekkelig grad adressert spørsmålet om hvordan klimaendringer påvirker fredsbygging og hvordan fredsbyggingsstrategier kan reagere effektivt. For å fylle dette gapet er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming som trekker fra klimasikkerhet, miljøfredsbygging, miljøstudier og freds- og konfliktstudier for å utvikle en forskningsagenda som omfatter skjæringspunktene mellom klimaendringer og fredsbygging. Ved å erkjenne viktigheten av klimaendringer i fredsbyggingsarbeid, tar denne forskningsagendaen sikte på å gi kritisk innsikt og veilede fremtidige studier.

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Klima
Skjermbilde 2024-04-24 kl. 09.45.03.png
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Andrew E. Yaw Tchie, Fiifi Edu-Afful

A Forgotten People in An Unstable Region - The Effectiveness of the United Nations Interim Security Force for Abyei Executive Summary

Established in June 2011, UNISFA aims to foster peace, stability, and development in the disputed Abyei region. Focused on implementing the Abyei Protocol, the mission addresses border demarcation (through the Joint Border Verification Monitoring Mechanism for the Sudan-South Sudan boundary since South Sudan’s independence in 2011) and security concerns and supports local governance through engagement with administrations. However, since 2011, UNISFA’s effectiveness in fulfilling its mandate and protecting civilians has been questioned as sporadic and spontaneous violence remains very high. While the overall security situation in Abyei has shown signs of improvement, persistent conflict dynamics stemming from intra- and inter-communal tensions, hired armed elements, and humanitarian challenges continue to set the region back. The rise of communal conflicts between new ethnicities and communities entering the “Abyei box” – often referred to as the Abyei area – has led to further tensions with the mission over its ability to protect civilians. In this Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) study, the authors set out to explore the effectiveness of UNISFA in meeting its mandated tasks in several areas. These include: 1. Protect civilians under imminent threat of physical violence; 2. Support the Joint Border Verification and Monitoring Mechanism; 3. Provide de-mining assistance, technical advice, and security; and 4. Provide aid to humanitarian personnel and oil infrastructure in the Abyei Administrative Area (AAA), respectively. The report examines how effective the mission has been in meeting its core mandate, what we can understand from the mission’s success and challenges, and how adaptive the mission has been regarding the ongoing crisis in Sudan and South Sudan and its impact on Abyei, which has strategic and broader implications for the mission. Co-authors Dr Andrew E. Yaw Tchie – Senior Fellow at the Norwegian Institute of International Affairs and Training for Peace Programme. Dr Fiifi Edu-Afful – Visiting Fulbright Scholar-in-Residence at the American University School of International Service and the University of Maryland Department of Government & Politics. He was formerly a Senior Research Fellow at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC). Contributing authors Christian Ulfsten – former Research Assistant with the Norwegian Institute of International Affairs. Ruth Adwoa Frimpong – Project Consultant with the German Corporation for International Cooperation (GIZ) Nigeria. EPON series editor Dr Cedric de Coning, Research Professor – Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
Screenshot 2024-04-22 at 15.46.57.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Andrew E. Yaw Tchie, Fiifi Edu-Afful

A Forgotten People in an Unstable Region - The Effectiveness of the United Nations Interim Security Force for Abyei

Established in June 2011, UNISFA aims to foster peace, stability, and development in the disputed Abyei region. Focused on implementing the Abyei Protocol, the mission addresses border demarcation (through the Joint Border Verification Monitoring Mechanism for the Sudan-South Sudan boundary since South Sudan’s independence in 2011) and security concerns and supports local governance through engagement with administrations. However, since 2011, UNISFA’s effectiveness in fulfilling its mandate and protecting civilians has been questioned as sporadic and spontaneous violence remains very high. While the overall security situation in Abyei has shown signs of improvement, persistent conflict dynamics stemming from intra- and inter-communal tensions, hired armed elements, and humanitarian challenges continue to set the region back. The rise of communal conflicts between new ethnicities and communities entering the “Abyei box” – often referred to as the Abyei area – has led to further tensions with the mission over its ability to protect civilians. In this Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) study, the authors set out to explore the effectiveness of UNISFA in meeting its mandated tasks in several areas. These include: 1. Protect civilians under imminent threat of physical violence; 2. Support the Joint Border Verification and Monitoring Mechanism; 3. Provide de-mining assistance, technical advice, and security; and 4. Provide aid to humanitarian personnel and oil infrastructure in the Abyei Administrative Area (AAA), respectively. The report examines how effective the mission has been in meeting its core mandate, what we can understand from the mission’s success and challenges, and how adaptive the mission has been regarding the ongoing crisis in Sudan and South Sudan and its impact on Abyei, which has strategic and broader implications for the mission. Co-authors Dr Andrew E. Yaw Tchie – Senior Fellow at the Norwegian Institute of International Affairs and Training for Peace Programme. Dr Fiifi Edu-Afful – Visiting Fulbright Scholar-in-Residence at the American University School of International Service and the University of Maryland Department of Government & Politics. He was formerly a Senior Research Fellow at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC). Contributing authors Christian Ulfsten – former Research Assistant with the Norwegian Institute of International Affairs. Ruth Adwoa Frimpong – Project Consultant with the German Corporation for International Cooperation (GIZ) Nigeria. EPON series editor Dr Cedric de Coning, Research Professor – Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
Screenshot 2024-04-22 at 15.46.57.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Lotte Vermeij, Andrew E. Yaw Tchie

The Impact and Response to Misinformation, Disinformation, Malinformation and Hate Speech in the Digital Era Executive Summary

Over the past decades, the use of misinformation, malinformation, disinformation and hate speech (MDMH) has contributed to the escalation of violence in environments where the United Nations deployed Peacekeeping Operations (UN PKO). The widespread utilisation of modern technology in UN PKO environments raises the magnitude of the MDMH threat. In some settings, MDMH places communities and peacekeepers at risk of harm, but more broadly, MDMH places UN PKOs in ever more challenging situations which they are often incapable of responding to. The spread of information by actors as part of hearts and minds campaigns and other information strategies to bring populations on the ground on their side is nothing new. Simultaneously, the diffusion of rumours and false information can contribute to the escalation of tensions between and within groups and communities and result in widespread violence. All of these can support and contribute to the intensification and acceleration of MDMH, impacting not only the conflict dynamics but also the use of indiscriminate violence. The online uptake of MDMH may further aggravate these dynamics. It can undermine the stability of mission environments, local conflicts, indiscriminate use of violence by non-state and state actors, impact detrimentally on human rights, and jeopardise overall processes of achieving and sustaining peace and supporting its processes. The report draws on four UN PKOs as case studies and hinges further analysis on two UN PKOs to provide and understand context specific examples of the rising challenges that UN PKO face with MDMH. This report by the Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) in collaboration with Norwegian Capacity (NORCAP) and Training for Peace sets out to explore some of these key developments and challenges questioning, what is the impact of MDMH on UN PKO’s and their ability to effectively implement their mandates? What efforts have the selected UN PKO’s taken to respond to MDMH? What are the lessons identified and recommendations for UNPKOs to address MDMH?

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
Screenshot 2024-04-15 at 13.45.07.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • FN
1 - 10 av 1594 oppføringer