Økonomi og utvikling

 • Utviklingspolitikk

  Utviklingspolitikk handler om økonomisk, politisk og sosial utvikling i land i sør, og om hvordan slike prosesser påvirkes av globale og internasjonale forhold.Verden blir stadig mer integrert, og utviklingen i hvert enkelt land påvirkes ...

  Utviklingspolitikk
 • Energi

  Tilgang til energi er avgjørende for økonomisk vekst og sikkerhet, samtidig som det har betydning for klimaendringer og forurensning.Av spesiell relevans for Norge innen energifeltet er oljesektoren og fornybar energi. NUPIs forskning på ...

  Energi
 • Klima

  Klimaendringer er en av de mest akutte spørsmålene i internasjonal politikk.Selv om klimaendringer ofte blir håndtert som et teknisk og naturvitenskapelig spørsmål, er hovedutfordringene i dag politiske og sosiale. Hovedutfordringen ...

  Klima
 • Handel

  Globaliseringen fører til økt handel mellom land. Hva er effektene av økt handel, og hvordan henger Norge med?Som et lite land har Norge alltid vært avhengig av internasjonal handel med varer og tjenester. Økt europeisk ...

  Handel
 • Økonomisk vekst

  Hvorfor blir noen land rikere mens andre forblir fattige? Forskning på økonomisk vekst og utvikling har undersøkt dette spørsmålet i flere tiår.Det finnes mange forklaringer på hvorfor vi ser vedvarende forskjeller ...

  Økonomisk vekst
 • Internasjonal økonomi

  Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom ...

  Internasjonal økonomi
 • Styring

  Styresett handler som hvilke politiske institusjoner som finnes i et samfunn, de prosesser som skjer i tilknytning til dem, og hvilken styringsadferd disse har. Demokrati er et styresett der folket har stor innflytelse over beslutninger som ...

  Styring