Regioner

 • Nord-Amerika

  USA er verdens eneste supermakt og dominerer Nord-Amerika. Men USAs økonomiske posisjon utfordres av Kina og Asia. Dette preger også den internasjonale politikken.Nord-Amerika består av 23 selvstendige stater, samt 13 britiske, franske ...

  Nord-Amerika
 • Sør- og Mellom-Amerika

  Sør- og Mellom-Amerika har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst. Sosial ulikhet preger likevel fremdeles regionen.Sør- og Mellom-Amerika omfatter den sørligste del av det amerikanske kontinent, samt den sørligste ...

  Sør- og Mellom-Amerika
 • Arktis

  Arktis preges av dramatiske klimaendringer som åpner regionen for ressursutnyttelse og transport. Dette gjør at Arktis blir viktigere i internasjonal politikk.Arktis er navnet på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Det er åtte ...

  Arktis
 • Asia

  Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.Asia er verdens største og mest folkerike verdensdel. Omkring 60 prosent av verdens befolkning bor i Asia. Verdensdelen består av fem regioner, Nord-Asia, Sentral-Asia, ...

  Asia
 • Afrika

  Mange av de fattigste landene i verden finnes fremdeles i Afrika. Samtidig preges kontinentet av store endringer og økonomisk vekst.Afrika er den nest største verdensdelen og omfatter regionene Nord-Afrika, Vest-Afrika, Sentral-Afrika, ...

  Afrika
 • Midtøsten og Nord-Afrika

  Krig, konflikt og usikkerhet preger Midtøsten og Nord-Afrika. Dette påvirker økonomien og sikkerheten langt utover regionens grenser.Midtøsten og Nord-Afrika betegner et område som er vagt definert geografisk, men som ...

  Midtøsten og Nord-Afrika
 • Russland og Eurasia

  Eurasia er den politiske betegnelsen for de tidligere sovjetrepublikkene. Dette konfliktfylte området er av stor betydning i energisammenheng.Russland er det mest sentrale landet i denne regionen, som også omfatter de sentralasiatiske landene ...

  Russland og Eurasia
 • Europa

  Europa er i endring. Økonomiske krisetider, konfliker i regionens grenseområder og forskyvning av makt på den globale politiske arenaen preger verdensdelen.Europa er den nest minste verdensdelen, og består av 48 stater og ett ...

  Europa