Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 16 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvor stor del av Palestina skulle ifølge FNs delingsplan gå til en jødisk stat og til en arabisk stat?
 2. Hvordan ble andelen til de to gruppene endret i etter krigen i 1948-1949 og i 1967?
 3. På hvilket grunnlag er de israelske bosettingene på Vestbredden ulovlige?
 4. Hva menes med at Oslo-avtalen «ikke var noen fullstendig avtale»?
 5. Når dette leses, er avstemningen i Sikkerhets-rådet sannsynligvis over. Hvordan stemte USA? Og hvordan er deres stemmegivning blitt mottatt i den arabiske verden?
 6. Bruk medier. Hva skjedde med den palestinske søknaden i Sikkerhetsrådet? Enn i Generalforsamlingen om saken gikk dit?
 7. Hva vil det si at «Israel skaper fakta på bakken»?
 8. Hva er bakgrunnen for at palestinerne har kommet på offensiven det siste året?
 9. Du er rådgiver for den norske utenriksministeren. Nå er du bedt om å levere fem sentrale problemstillinger i Palestina-spørsmålet som du råder utenriksministeren og Norge til å ha synspunkter på før debatten i generalforsamlingen i FN. Anbefal samtidig hvilket svar du råder Norge til å innta.
 10. Hvordan legger den israelske okkupasjonen begrensninger på palestinerne på Vestbredden?
 11. Drøft påstanden «Den palestinske søknaden om å bli medlem av FN undergraver fredsforhandlingene med Israel».
 12. Drøft hvor gode forutsetninger en palestinsk stat har for å fungere godt.
 13. Hvordan står Israel «med ryggen mot veggen i dagens situasjon»?
 14. Diskuter påstanden «Det er feil av palestinerne å søke medlemskap i FN uten at det skjer etter forhandlinger med Israel».