Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 13 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med inflasjon og korrupsjon?
 2. Hva vil det si at en vare er subsidiert?
 3. Hvor stor er Venezuelas avhengighet av olje? Bruk internasjonal statistikk.
 4. Hvor store er Venezuelas oljeressurser og landets oljeproduksjon? Bruk internasjonal statistikk.
 5. Hva menes med ressursrikdommens forbannelse?
 6. Gjør greie for innholdet i den bolivarianske revolusjonen.
 7. Diskuter hvorfor chavismen – tross sine mangler – har hatt stor folkelig oppslutning i Venezuela.
 8. Beskriv den økonomiske og politiske situasjonen i dagens Venezuela.
 9. Bruk medier til å beskrive forholdet mellom Venezuela og USA nærmere.
 10. Hvordan har arbeidsforholdene – forholdet til viktige samfunnsgrupper – vært for presidentene Chavez og Maduro?
 11. Gjør greie for hvorfor både venezuelanske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer styresmaktene i landet for brudd på menneskerettighetene.
 12. Gjør greie for hvordan Venezuela er et politisk splittet land.
 13. Du er chavist. Skriv et kort brev til en venn i utlandet der du beskriver og forklarer din støtte til den chavistiske politikken.
 14. Du er tilhenger av opposisjonen. Skriv et kort brev til en venn i utlandet der du beskriver og forklarer hvorfor du er mot chavismen.
 15. Diskuter hva som er de største problemene som Venezuela i dag står overfor

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål