Arbeidsoppgaver til HHD nr. 3, 2020

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 3 2020

Mot et nytt atomvåpenkappløp?

Verden står overfor et mulig nytt atomvåpenkappløp. Ny teknologi, nye stormakter og sterke internasjonale spenninger gjør det krevende å stanse kappløpet – som kan øke faren...

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er de tre hovedgrunnene til at vi nå står overfor et atomvåpenkappløp? 
  2. Hvilke stater har atomvåpen?
  3. Drøft hva som driver stater til å ruste opp og skaffe seg atomvåpen.
  4. Hva er våpenkontroll? 
  5. Hvilke internasjonale avtaler regulerer atomvåpen og hvem har ratifisert disse? 
  6. Diskuter hvorfor det er så vanskelig for stater å bli enige om atomnedrustning. 
  7. Diskuter problemstillingen: Den internasjonale tilliten er i krise.
  8. Sammenlikn situasjonen med atomopprustning under den kalde krigen og situasjonen i dag. Hva er likt? Hva er forskjellig?
  9. Diskuter hvordan Norge blir påvirket av atomvåpenkappløpet. 
  10. Hva tror du? Vil det være mulig å oppnå en atomvåpenfri verden?

Oppgaver

Lenkeforslag


Tidligere «Hvor hender det?»-artikler


Andre kilder


Relaterte kompetansemål