Minda Holm

Research Fellow

Minda Holm is a research fellow with the Research Group on Global order and Diplomacy.

Her research interests include global (liberal) governance, critical security studies and state power/governance. She is also interested in social and political theory, particularly related to democracy, ideology and realism. Geographically she has concentrated on Russia, Eurasia and the US.

As of December 2017 Holm is a Ph.D. fellow in Political Science at the University of Copenhagen, in an international research project on “The World of the Right” (with V.S. Tjalve, DIIS; JF Drolet, Queen Mary; and M.C. Williams, University of Ottawa), with a focus on the historical and contemporary ideological bonds between new right movements internationally, and their visions of international politics and global order. In addition to NUPI she is associated with the Danish Institute of International Studies (DIIS) and their research group on International Security.

Holm holds two BA's in Political Science and Post-Soviet Area studies from the University of Oslo/American University in Cairo, and two MSc's in International Relations from London School of Economics and the George Washington University, where she was a Fulbright scholar specializing in International Security Studies. 

Holm is a co-editor of the peer-reviewed Scandinavian IR journal Internasjonal Politikk, and a monthly foreign affairs columnist for Dagsavisen.  

 • Publication : ARTIKKEL_POP
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Israel og moralsk balansegang

  Kritikere av lsraels overgrep mot palestinere blir ofte urettmessig beskyldt for antisemittisme. Samtidig er antisemittisme et økende problem i deler av Europa og USA.
 • Publication : KRONIKK

  Forskning vs. synsing

  Børge Brende burde vite bedre enn å avvise kunnskapsbasert kritikk som synsing.
 • Publication : KRONIKK

  Vår fiende Russland?

  De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere å forsvare.
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Frykten for populismen

  (Available in Norwegian only): Det snakkes mye og negativt om populistenes fremmarsj i Europa. Men det er ofte uklart hva som menes med populisme.
 • Research project

  World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

  2018 - 2021 (Ongoing)

  The project will look deeper into the New Right in countries such as Russia, the US, and Poland, examining in particular the alternative visions of Western civilisational order that these movements harbour, including of post-WW2 international institutions like the UN, NATO and International Law.

 • Research project

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Ongoing)

  EMPRISE studies the role of the importance of power at sea for the formation of empires and states from 1500-1856.

 • Publication : KRONIKK

  Det illiberale Europa

  Det er klare fellestrekk i landenes politiske utvikling. Gjennom lovendringer svekker myndighetene uavhengigheten til domstolene, sivilsamfunnet og media. I tillegg deler de et konservativt politisk tankegods, hvor regjeringene vektlegger statlig suverenitet, religion, familie og nasjon som et alternativ...
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Tøffe kår for samarbeid

  I slutten av denne uka møter USAs president Donald Trump Russlands president Vladimir Putin for første gang. Møtet skal skje på sidelinjen av G20-møtet i Hamburg, hvor statsledere for verdens ledende økonomier skal diskutere blant annet klimaendringer, frihandel og kamp mot terrorisme. Både Trump og...
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Tryggingspolitikk sett frå Tyrkia og Russland

  Parallelt med vektlegginga av stabilitet og ei stødig hand har vi sett ei rørsle mot auka nasjonalisme i begge land, der det på ulike vis blir spelt opp under kollektive idéar om tradisjonar og fellesskap. I så måte er det påfallande at konservative og høgreradikale rørsler i Europa og USA ser til Russland...
 • Publication : KRONIKK

  Demonstrasjoner og terror i Russland – hvor støtt står makten?

  (Op-ed published in Norwegian only): Søndag 26. mars var det i 100 byer i Russland store demonstrasjoner mot korrupsjon og maktmisbruk. Protestene ble utløst av opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj og hans organisasjon Fondet for anti-korrupsjon. Etter angrepet på metroen i St. Petersburg vil ønske om...
 • Publication : ARTIKKEL

  Norge, USA og det liberale verdifellesskapet

  Trumps delvis anti-liberale politikk setter flere av USAs europeiske allierte, inkludert Norge, i en kinkig posisjon. Én mulig respons er å opptre varsomt, og la de amerikanske institusjonene selv «gjøre jobben» i møte med mer illiberale initiativer fra den nye administrasjonen. Samtidig kan det tenkes...
 • Publication : ARTIKKEL
 • Publication : BOKANMELDELSE

  Revolusjonsåret 1917 minutt for minutt

  Book review, available in Norwegian only: I en bokhøst med flere utgivelser om revolusjonene i 1917 bidrar Per Egil Hegges bok med mange detaljer, men med lite nytt, skriver Minda Holm.
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Hvem utgjør en terrorist?

  Etter 11. september har stadig flere ikke-statlige grupper fått merkelappen terrorister. I Myanmar ser vi hvor mye vold det begrepet kan legitimere.
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Russlands nye maktposisjon

  (Available in Norwegian only): Russland forsøker å markere seg i Midtøsten – også utenfor Syria. Kong Salmans første besøk til Moskva bekrefter hvor vellykket den russiske strategien er.
 • Publication : ARTIKKEL_POP

  Ytre Høyre, Foren Eder!

  Ytre høyre forfekter nasjonalstaten, men er stadig mer internasjonale. Båndene er særlig sterke mellom bevegelser i USA og Russland.
 • Publication : ARTIKKEL

  Legitimering gjennom (selektiv) felles fortid: russisk bruk av historie i Ukraina-konflikten

  How has Russia used history to justify its actions in the conflict in Ukraine? Through an analysis of official statements of the Ministry of Foreign Affairs, as well as speeches and remarks by Putin, this article argues that history has played an important but varying role in official rhetoric. With...
 • Research project

  Instruments of State Power: History and Theory (ISPO)

  2017 - 2018 (Ongoing)

  The ISPO Workshop Series will develop new and innovative analytical tools and vocabularies to help understand current developments in global politics.

 • Publication : BOKANMELDELSE

  Beyond Mothers, Monsters, Whores: Thinking about Women’s Violence in Global Politics

  Det er ofte fokus på offerrollen når det snakkes om kvinner i krig og konflikt. Det er en viktig del av den kjønna erfaringen av konflikt, og var lenge neglisjert i både akademia og politikken. Samtidig overser mange fremdeles kvinners aktive deltagelse i politisk vold. Det analytiske utgangspunktet...