Minda Holm

Forsker (i permisjon)

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, på NUPI siden 2012. Hun har også en bistilling ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS), og skriver på en doktorgradsavhandling ved Universitetet i København (2018-2022).

Minda Holm forsker på spørsmål knyttet til global orden, suverenitet, liberal internasjonal ideologi fra særlig 20. århundre til i dag, og motreaksjoner på liberal ideologi. Hun er særlig interessert i sosial og politisk teori knyttet til nevnte temaer, samt politisk realisme, ulike ideer om statsmakt, liberalisme og konservatisme i internasjonal politikk, historisk og idag. Hun har publisert mer sosialteoretisk arbeide knyttet til begrepshistorie, suverenitet, anerkjennelse og internasjonal orden i tidsskriftene Review of International Studies og International Studies Reviewsamt arbeid om 'det nye høyres' syn på liberal internasjonal politikk. I tillegg har hun publisert og forsket på amerikansk, norsk og russisk diplomati og utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på ulike former for liberal internasjonal politikk og motreaksjoner.

Fra 2018 leder Holm et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi i Europa, Russland og USA. Fra 2018-2022 jobber hun parallelt med en sosialteoretisk doktorgradsavhandling ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i København (veileder Ole Wæver).  Foreløpig tittel for avhandlingen er A social theory of international ideology, scripts, and counter-ideology: Rethinking 1945, 1989 and the New Right’s critique. Arbeidet er delvis finansiert av et internasjonalt forskningsprosjekt om "The World of the Right", og Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) og deres forskningsgruppe for Internasjonal Sikkerhet. Hun er også med på NUPIs NFR-finansierte prosjekter 'A Conceptual History of International Relations' (CHOIR), og ANGER (begge fra 2023). 

Holm er ellers medredaktør for Internasjonal Politikk, Associate Editor for SAGE-tidsskriftet New Perspectives (f.o.m. august 2020), fast utenriksspaltist for Klassekampen (2017-2020 Dagsavisen), og sitter i styret til bl.a. Human Rights House Foundation. Se hennes personlige hjemmeside for mer informasjon, inkludert oversikt over publikasjoner. 


Utdanning

2016 Master of International Studies (International Security), Elliott School of International Affairs, George Washington University

2013-2014 Master of Science in International Relations (Theory), London School of Economics and Political Science (LSE)

2008-2013 BA, Political Science and BA, Russia and Eurasian Studies, University of Oslo 2012 BA and MA-courses, American University in Cairo (AUC)

Arbeidserfaring

2018- Styremedlem, European International Studies Association (EISA) Early Career Development Group

2018- Assosiert PhD-stipendiat, Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS)

2018- Styremedlem, Human Rights House Foundation

2018- PhD-stipendiat, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i København

2017- Forsker, forskningsgruppen for diplomati og utenrikspolitikk

2015-2016 Juniorforsker i forskningsgruppen for diplomati og utenrikspolitikk

2015-2019 Styremedlem, Fulbright Alumni Association of Norway

2012-2015 Vit.ass. i forskningsgruppen Russland, Eurasia og Arktis, NUPI

2012 Intern, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Tadsjikistan

2010-2011 Trainee, Den norske ambassade i Astana, Kasakhstan

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler