Hopp til innhold

Tips til eksamen i politikk og menneskerettigheter 2023

Hvordan skal du takle eksamen? Her får du de beste rådene samlet på ett sted. Velkommen til NUPIs store eksamensguide for Politikk og menneskerettigheter (SAM3055)!
Foto: Tim Gouw/Unsplash

Når skjer det?

25. mai (forberedelse dagen før)
 

Før eksamen (og før forberedelsesdagen)


På forberedelsesdagen

 • På forberedelsesdagen får du utdelt kilder og informasjon som du skal bruke til eksamen. Det er viktig at du bruker kildene på en god måte og noterer deg hvordan du har brukt dem.
 • Lag tankekart! Det gir deg god oversikt over tematikken og det blir lettere å se sammenhenger og forstå de store linjene.
 • Tenk teori: Hvilke teorier kan knyttes til dette temaet?
 • Noter deg hvilke av kompetansemålene kan knyttes opp mot temaet du har fått utdelt og hvordan du kan vise på eksamen at du har oppfylt disse.

 

Under eksamen

 • Les eksamensoppgaven grundig. Nytt i år er at eksamen i politikk og menneskerettigheter består av to oppgaver: en kortere oppgave og en lengre oppgave. Utdanningsdirektoratet anbefaler at du bruker ca. 30 prosent av tiden din på oppgave 1 og ca. 70 prosent av tiden din på oppgave 2 (tips til hvordan du skriver en god fagtekst får du lengre ned).
 • Når du får eksamensoppgaven, starter du med idémyldring. Skriv ned alt du kommer på rundt temaet og bestem deg for hvordan du skal avgrense oppgaven.
 • Skriv en disposisjon til besvarelsen.
 • Ta pauser. Det er viktig å lufte hodet.
 • Spis og drikk. Hjernen fungerer dårlig uten sunn mat og vann.
 • Ignorer alle andre. Hva medelevene gjør, har ingen betydning for din besvarelse.
 • Pass på at teksten er leselig og har en ryddig struktur. Det øker sjansene for god karakter.
 • Sett av tid på slutten til å se over besvarelsen.

 

Hvordan skrive en god fagtekst?

Å skrive kan være vanskelig, men å skrive en god eksamensbesvarelse kan læres! Her er våre beste tips til deg.

En eksamensbesvarelse bør bestå av følgende deler:

 1. Innledning
 2. Hoveddel del 1: Teori
 3. Hoveddel del 2: Drøfting
 4. Avslutning
 5. (Kildeliste)

Forklaring: Besvarelsen bør ha en innledning, to hoveddeler og en avslutning. I innledningen skal man fortelle hva man har tenkt til å gjøre, eventuelt lansere problemstillingen for oppgaven, men det skal også være en interessevekker. Hoveddelen deles i to. I den ene delen skal man gjøre rede for hva oppgaven handler om, altså empiri, mens man i den andre delen skal drøfte. Det vil si at man skal bruke teorien for å forklare hva som har skjedd og hvorfor (drøfting = teori + empiri). I avslutningen skal man forklare hva man har gjort og eventuelt hva man har kommet fram til.

Her er noen gode tips til å skrive godt:

 • Ikke rams opp. Selv om man har mye kunnskap i faget kan man ødelegge for seg selv om man begynner å ramse opp alt man kan uten å svare direkte på eksamensoppgaven. Svada gir ingen ekstrapoeng – vis i stedet at du kan reflektere.
 • En lang eksamensbesvarelse betyr ikke god karakter. En kortere oppgave kan bli belønnet for å være nettopp dette dersom den er faglig solid og drøftingen er god.
 • Forklar begreper underveis. Men ikke definer ting nøyaktig slik det står i Store norske leksikon eller Wikipedia.
 • Prøv å ha en rød tråd i teksten. Det kan du for eksempel gjøre ved å avslutte oppgaven med samme stilgrep som du gjorde i innledningen. Det er veldig elegant om du har samme betraktning eller bilde både i starten og slutten av teksten, men at du i avslutningen presenterer dette med et annerledes perspektiv som viser at du har reflektert deg fram til noe i drøftedelen.
 • Det kan være lurt å gå gjennom innledningen til slutt for å se at du faktisk har gjort det du skrev du skulle gjøre, og sørge for at innledningen henger sammen med avslutningen.
 • Begrunn påstander. Ikke lanser ting som blir hengende i løse luften. For eksempel kan man ikke skrive at «EU vil kollapse» uten at man legger fram argumenter som eventuelt understøtter dette.
 • Jobb med en god tekstbinding. Sørg for at avslutningen i den ene avsnittet henger sammen med starten på den neste.
 • Det er lurt å holde seg til ett tema per avsnitt og gjøre seg ferdig med én ting før man går videre til neste.

 

TEMAER

Først vil det være betimelig med en liten advarsel. NUPI skole har ingen innsikt i hva Utdanningsdirektoratet har planlagt på eksamen, og det er ingen enkel oppgave å tippe hva som blir årets tema. Likevel drister vi oss til å lansere noen lærestoffpakker innenfor internasjonal politikk. Dette baserer vi på store hendelser og trender som har preget det siste året og tiden før dette. Det vil imidlertid være naturlig å anta at konkrete hendelser i 2023 ikke blir tema på eksamen fordi det går flere måneder fra oppgaven blir formulert, til det er eksamen.

 

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina avgjøres ikke bare på slagmarken

Fra skyttergravskrig til urban krigføring

Hva er greia med Ukraina? (Skrevet før Russlands storoffensiv)

Hvorfor påvirker krigen i Ukraina menn og kvinner ulikt?

Sverige, Finland og NATO

 

Stormakter

Hva er geopolitikk?

Blir det krig om Taiwan?

Kina sikter mot toppen

Hvorfor investerer Kina og Russland i Norge?

 

Norges rolle i internasjonal politikk

Hva betyr EØS-avtalen for Noreg?

Cybersikkerhet i Norge

Hvorfor er presidentskapet i Sikkerhetsrådet så viktig?

 

Demokrati og styring

Kuppa i Sahel – med folket i ryggen?

Demokratisk tilbakegang og valget i Brasil

Hva er propaganda?

Iran – revolusjon igjen?

Monarken og politikken

Demokrati under press

 

 

Lykke til!