Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr.19 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 19 2012

Presidentvalget i 2012: Viktig både for USA og resten

28 oktober 2012

President Barack Obama stiller den 6. november til gjenvalg som president i USA, utfordret av republikaneren Mitt Romney. Valget går av stabelen mens USA er inne i alvorlige økonomiske nedgangstider, noe utfordreren Romney har basert sin valgkamp på. Med høy arbeidsledighet, lav økonomisk vekst og stor statsgjeld håper Romney at velgerne synes president Obama ikke har gjort en god nok jobb de siste fire årene.

Oppgaver

 1. Hva menes med en vippestat?
 2. Hva menes med at USA er en føderasjon?
 3. Hva heter den amerikanske nasjonalforsamlingen? Hvilke to deler består den amerikanske nasjonalforsamlingen av?
 4. Noen valgdistrikt i USA er distrikt (county)andre er delstater. Hvem blir valgt hvor?
 5. Gjør greie for politiske kjennetegn ved Snøbeltet og Solbeltet og hvordan det relative forholdet mellom de to forskyves over tid.
 6. Hvordan har den amerikanske valgloven bidratt til å produsere et topartisystem?
 7. Gjør nærmere greie for «vinneren-tar-alt»-systemet i amerikanske valg.
 8. Hvorfor er tallet 270 så viktig i et amerikansk presidentvalg?
 9. Hva vil det si at amerikanske presidenter blir valgt indirekte?
 10. Gjør greie for i hvilke deler av befolkningen de to partiene har størst oppslutning. Bruk også andre medier.
 11. Hvorfor driver ikke de to kandidatene noe særlig valgkamp i folkerike delstater som California og Texas?
 12. Diskuter hvilke følger det kan få for amerikansk politikk at representantene i Huset driver valgkamp så å si hele tiden.
 13. Det er sommeren 2012. Du arbeider i partistaben til et av de to store amerikanske partiene (velg selv hvilket). Du har fått i oppgave å skrive et kort notat (1/2 A4-side) der du skal gi råd om hvor og hvordan partiet bør satse i den kommende valgkampen.
 14. Du er rådgiver for Demokratene og president Obama. Før en TV-debatt skal du nå legge fram Barack Obamas «skryteliste» – saker der han mener han har gjort en god jobb samt eventuelle andre momenter du mener kan hjelpe din kandidat.
 15. Du er rådgiver for Mitt Romney. Før en TV-debatt er du bedt om å legge fram en liste over saker der presidenten er mest sårbar samt hva du vil framheve i din egen politikk.
 16. Diskuter hvorfor vi i Norge er så opptatt av presidentvalget i USA.