Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16 2013

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 16 2013

Kina - vekst for enhver pris?

15 september 2013

Den kinesiske økonomien har siden 1980 vokst om lag 10 prosent årlig. Veksten har løftet flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Baksiden av den voldsomme veksten er store sosiale og regionale forskjeller samt enorme miljøproblemer. Så store har problemene blitt at kinesere de seinere årene har reagert. Utallige demonstrasjoner, videoer og ytringer på internett vitner om det. Denne artikkelen vil omhandle miljøproblemene.

Oppgaver

 1. Beskriv trafikkbildet i Beijing før og nå når det gjelder bruk av transportmidler. Hvordan vil du forklare forskjellen?
 2. Hvorfor er miljøsituasjonen i Kina interessant å vite om også for oss som bor langt borte fra Kina?
 3. Forklar hvordan sotutslippene i Kina synker selv om kullforbruket  stiger sterkt.
 4. Hvor stor andel av den kinesiske energibruken er basert på bruk av kull?
 5. Gjør kort greie for hvordan økonomi og miljø i Kina har utviklet seg de siste tre tiårene.  
 6. Hvor stort har gapet mellom WHOs helseanbefaling for partikkelutslipp og luftforurensingen i Beijing vært på det meste?
 7. Hva vil det si at luftforurensingen i Kina fører til overdødelighet for innbyggerne?
 8. Hva vil det si at økonomisk vekst i Kina synes å ha både en forside og en bakside?
 9. Gjør greie for lysglimt de siste årene i jungelen av kinesiske miiljøproblemer.
 10. Hvordan beskriver Kuznets-kurven forholdet mellom økonomisk vekst og miljøproblemer?
 11. Diskuter hvorvidt den kinesiske veksten har gått altfor mye på bekostning av miljøet.
 12. Diskuter hvorfor det kan være i norsk egeninteresse å bidra med miljøtiltak i Kina.
 13. På hvilke områder framholder forfatteren at Norge kan bistå Kina med å forbedre naturmiljøet?
 14. Diskuter hvorfor det er vanskeligere å få gjort noe med de kinesiske klimagassutslippene enn med mange andre utslipp til luft og vann.
 15. Hvordan forholder kinesiske toppledere seg til miljøproblemene i dag?
 16. Du leder det kinesiske kommunistpartiet i en mindre kinesisk by på 1 mill. innbyggere. Tre store selskaper har søkt om å få bygge hver sin store kjemiske fabrikk. Innbyggere og bønder like ved har protestert heftig. Lag dine egne argumenter for og imot å gi tillatelse til utbygging.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål