Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2013

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 6 2013

Syria: på vei mot hva?

17 februar 2013

Våren 2013 er det to år siden det brøt ut omfattende opprør i den arabiske verden med krav om frihet og demokrati. Presidentene i Tunisia, Egypt og Jemen måtte etter hvert gå av. I Libya ble Muammar Gaddafi siden drept av rasende opprørere etter at NATO-fly sikret en flyforbudssone over landet. Den arabiske våren, som den blir kalt, kom også til Syria, men her utviklet opprøret seg til en blodig  Borgerkrig  med titusener av drepte, enda flere fengslet og internert samt hundretusener på flukt.

Oppgaver

 1. Hva menes med sunni, sjia og alawitt?
 2. Hva menes med panarabisme?
 3. Hva vil det si at Syria er et sammensatt land?
 4. Gjør greie for kjennetegn ved
 • Baath-partiet
 • Det muslimske brorskap
 1. Gjør greie for hvordan den syriske opposisjonen er splittet?
 2. Hvordan ser vi at også nabolandene blir påvirket av borgerkrigen i Syria?
 3. Hva var gnisten som antente bålet i Syria?
 4. Bruk medier til å finne ut mer av hva spenningene i den syriske opposisjonen går ut på.
 5. Diskuter hvorfor det i mange nasjonale konflikter lett oppstår spenning mellom opposisjonelle  som lever i eksil og opposisjonelle som virker i hjemlandet.
 6. Diskuter påstanden: «Borgerkrigen i Syria er blitt så brutal og omfattende at omverdenen snarest må gå inn i landet med styrker og kaste Assad-regimet».
 7. Diskuter hvorvidt stor sjanse for at radikale islamister skal få makten i Syria er god nok grunn til at Vesten kan gå inn i landet med væpnete styrker.
 8. Hvilke argumenter har Russland og Kina brukt for å gå imot internasjonal innblanding i borgerkrigen i Syria?
 9. Hvilken posisjon har den norske regjeringen til borgerkrigen i Syria? Gå  til stortinget.no eller regjeringen.no og søk opp Utenriksministerenes redegjørelse for Stortinget, 12. februar 2013.
 10. Du er rådgiver for den norske utenriksministeren. Nå har du fått i oppgave å lage et kort notat på en A4-side om flyktningsitua-sjonen i Syria og landene rundt. Hvor mange internflyktninger og flyktninger har borgerkrigen hittil resultert i? Hva er trenden? Hva er konsekvensene for landene rundt? Hva er framtidsutsiktene? Hvilke land og organisasjoner er i særlig grad involvert? Bruk kilder på nett: Se lenkeforslagene til artikkelen, bla. unhcr.org, reliefweb.int og flyktninghjelpen.no

Lenkeforslag Hvor hender det? nr. 6 2013:

 1. NRK.no med flere innslag om borgerkrigens Syria
 2. NRK-Dagsrevyen 17.02.2013 - ber partene om å forhandle, se del 6
 3. NRK.no med innslag om syrere som rømmer fra voldsregimet til Assad
 4. Den arbiske tv-kanalen al-Jazeera
 5. Den arbiske tv-kanalen al-Arabiya
 6. FNs reliefweb med mye nytt om Syria på den humanitære siden
 7. FNs flyktningorganisasjon UNHCR flyktninghjelpen.no
 8. BBC med samleside for konflikten i Syria  inkludert flere videoer
 9. Hvem er alawittene? - oppslag på BBC
 10. Det offisielle syriske nyhetsbyrået
 11. Video fra opprørersidens Syria al-Jazeera  med videoen who supports who in Syria?
 12. Youtube om Den frie syriske hæren
 13. Den russiske posisjonen  i Syria-spørsmålet begrunnet av utenriksminister Lavrov 13.02.2013 i den tyske kanalen ARD

Relaterte kompetansemål