Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 2 2014

Sahel - ett år etter In Aménas

11 januar 2014

16. januar 2013 ble gassanlegget i In Aménas i Algerie angrepet av væpnete  Islamister som tok kontroll over anlegget. Mange av de ansatte ble tatt som gisler. Tre dager senere stormet algeriske styrker anlegget, drepte 32 gisseltakere og befridde brorparten av gislene. 40 gisler ble imidlertid drept; fem av dem var norske som arbeidet for Statoil. Angrepet på In Aménas ble viet stor oppmerksomhet i internasjonale medier.

Oppgaver

 1. Hva kjennetegner Sahelbeltet?
 2. Hva menes med Azawad?
 3. Gjør greie for hvilke konfliktaktører som finnes i Mali og i resten av Sahelbeltet. Bruk medier.
 4. Hva menes med MINUSMA, MNLA, AQIM, Ansar og MUJAO?
 5. Hvordan har de islamistiske opprørerne i Mali valgt å møte den franske intervensjonen?
 6. Hvilke grep er gjort i Mali og Niger for å stanse de radikale islamistene?
 7. Gjør greie for hvordan regjeringen i Niger synes å ha en noe annen tilnærming til opprørerne enn regjeringen i Mali.
 8. Gjør greie for hvordan tørkesituasjonen i Mali og andre deler av Sahel har endret seg i de seinere årene. Hvilke konsekvenser har endringene hatt for folks levekår?
 9. Hvordan finansierer opprørerne sin virksomhet i Sahel?
 10. Hvordan fikk den arabiske våren virkninger også i Sahel?
 11. Drøft forfatterens råd : «Hvis de islamistiske opprørerne skal slås tilbake, så trengs noe mer enn en militær tilnærming».
 12. Hyppige tuaregopprør i de seinere årtiene har preget både Mali og Niger. Bruk medier til å finne ut mer om konflikten.
 13. Hvilke land og organisasjoner er det som konkret gjennomfører FN-operasjonen i Mali? Bruk operasjonens nettsted :
 14. Diskuter hvorfor det var så viktig for franske styresmakter å gripe inn i Mali i 2013.
 15. Diskuter hvordan dere tolker forsideillustrasjonen, især FN og Frankrikes rolle i forbindelse med tiltakende konflikt i Den sentralafrikanske republikken.
 16. Diskuter hvordan borgerkrigen i Mali illustrerer hvordan borgerkriger sprer seg ut over grensene til enkeltland.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Video:

Andre lenker

Relaterte kompetansemål