Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 10 2017

Demokrati er mer enn valg

17 april 2017

Demokrati kan oppfattes på ulike måter. Aktuelle nyhetsoppslag viser stadig vekk at det er mer enn valg. Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har avslørt at statsministeren i Malaysia plasserte flere hundre millioner dollar fra offentlige fond og selskaper i lommene på stesønnen. Denne brukte pengene på luksuseiendommer på Manhattan og i Beverly Hills (California). Deretter hindret presidenten undersøkelser og avsatte riksadvokaten som ville etterforske saken.

Saken viser forakt for mandatet fra velgerne, korrupsjon og overgrep mot rettsvesenet. På en mye brukt demokratiindeks fra Economist Intelligence Unit (EIU) var Malaysia i 2015 rangert som nummer 68 av 167 land.

Oppgaver

 1. Hva menes med direkte og indirekte demokrati?
 2. Hvilke kategorier er EIU-indeksen delt inn i?
 3. Gjør greie for maktfordeling og maktbalanse i et vanlig demokratisk system.
 4. Hvorfor bør ikke demokrati være et ubegrenset flertallsstyre?
 5. Hvorfor er samarbeid og kompromiss gjerne lettere å få til i et samfunn med mye tillit, og vanskeligere i samfunn med lite tillit?
 6. Gjør greie for viktige sider for demokratisk styring i moderne stater med et representativt demokrati.
 7. Hvor utbredt er demokratisk styre ifølge EIU-indeksen?
 8. Er populistbølgen en konsekvens av, og ikke en årsak til, demokratiets problemer i dag?
 9. Diskuter hvorvidt det blir mer eller mindre demokrati i verden
 10. Diskuter hvorvidt eliter i dag lever så skjermet fra folk flest at de er ute av stand til å føle hva folket føler.
 11. Diskuter hva som skal til for å oppnå stor grad av tillit i et samfunn.
 12. Især etter at Sovjetimperiet og Sovjetunionen ble oppløst rundt 1990 var det stor tro på en lysende framtid og framvekst for demokratisk styresett. Likevel mener mange at demokratiframveksten har stagnert. Diskuter grunner til dette omslaget.
 13. Diskuter påstanden «De som har tapt på den økonomiske utviklingen i seinere tiår, bruker nå stemmeseddelen på å slå tilbake.»
 14. Gjør greie for hvordan pengemakt kan bli omgjort til politiske makt.
 15. Noen samfunnsproblemer er så internasjonale og globale at samarbeid mellom land må til. Diskuter hvordan nødvendig tillit mellom landene skal bygges.
 16. Diskuter hvorvidt valgkanalen bare er for impulser nedenfra og opp.
 17. Gjør greie for hvordan politisk påvirkning, innflytelse og makt utøves også på andre måter enn gjennom valg.
 18. Diskuter påstanden «Demokrati er en krevende styreform.»
 19. Diskuter påstanden Å innføre demokrati med militærmakt er uklokt.
 20. Diskuter hva det er med de fem nordiske landene som gjør at de rangerer helt i toppen på EIU-indeksen.
 21. Diskuter påstanden «Det er et demokratisk sunnhetstegn at etablerte partier i flere land opplever tilbakegang i oppslutning.»
 22. Diskuter hvordan dere forstår setningen «Det er vikitg ikke å ta demokrati for gitt.»
 23. Hva gjør du når
 • en venn sier at h*n ikke ser noe poeng i å delta ved neste stortingsvalg?
 • en politiker sier «Det er et demokratisk sunnhetstegn at etablerte partier i flere land opplever tilbakegang i oppslutningen.»
 • en kamerat sier alle politikere er noen tullinger som vi aldri kan stole på.
 • en i klassen sier at politikk bare er noe for noen få spesielt interesserte.
 • noen sier at det haster så mye med å løse klimaproblemene  at vi må skjære igjennom og innføre «grønt diktatur».
 • en venn sier i demokratier styrer flertallet og da blir det for tidkrevende å lytte til "alle"

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål