Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22/2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 22 2017

Nobels fredspris 2017: Mot en atomvåpenfri verden?

04 desember 2017

Atommaktene er folkerettslig forpliktet til å arbeide for nedrustning, men nå planlegger de som om de har tenkt å beholde våpnene på ubestemt tid. Russland og de vestlige atommaktene moderniserer sine arsenaler og de asiatiske bygger ut sine. Samtidig jobber sivilsamfunn verden over for en atomvåpenfri verden. Søndag 10. desember mottok Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen Nobels fredspris.

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er kjernen i ikke-spredningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT)?
  2. Kan du nevne noen deler av ikke-spredningsavtalen som ikke er oppfylt?
  3. Drøft hva som kan være årsaker til at ikke-spredningsavtalen ikke har kommet lenger.
  4. Hvilke argumenter bruker atommaktene for å fortsette å ha atomvåpen og mot nedrustningsframstøt?
  5. Hva er det kanskje største hinderet mot en atomvåpenfri verden ifølge artikkelen?
  6. Hva er forskjellen på nedrustning, atomvåpenforbud og ikke-spredning?
  7. Kan du nevne eksempler på kritikk mot atomvåpenforbudsavtalen?
  8. Drøft om Norge kan og bør slutte seg til et forbud mot atomvåpen? Hva er argumenter for og mot en norsk signatur på atomvåpenforbudstraktaten?
  9. Diskuter etiske problemestillinger knyttet til å ha atomvåpen i verden.

LENKEFORSLAG:

Relaterte kompetansemål