Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 18 2017

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

17 oktober 2017

Nigerias rike oljeforekomster har blitt en forbannelse for flertallet av innbyggere i Niger-deltaet, der mesteparten av utvinningen foregår. Forurensing, korrupsjon og forfølgelse av de som våger å heve kritiske røster preger situasjonen.

Internasjonale selskaper har drevet oljeutvinning i Niger-deltaet i Nigeria i mer enn 50 år. Her har imidlertid utvinning av petroleumsressurser blitt en katastrofe for folk flest. Hvert år skjer det her mer enn 1000 oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder er det ikke mulig å dyrke mat, fordi forurensningen har trengt langt ned i jordsmonnet.

Rettelse: Gale tall for forventet levealder og upresis omtale av BNP i denne artikkelen har blitt rettet (red., 25.10.17)

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor mye av Nigerias økonomi er basert på olje og gass?
  2. Hvilke interne stridigheter har preget Nigeria siden landet løsrev seg fra kolonimakten Storbritannia i 1960?
  3. Hvor mange språk snakkes det i Nigeria?
  4. Gjør greie for fattigdomssituasjonen i Nigeria.
  5. Hvilke religioner dominerer i Nigeria?
  6. Hvilke problemer skaper oljeutvinning for de som bor i nærheten av oljefeltene i Nigeria?
  7. Hvor lang tid anslår UNEP at det vil ta å bøte på skadene forårsaket av oljeforurensning i Ogoniland- og hvor mye penger foreslår UNEP at det vil koste å rydde opp de fem første årene av en slik opprydningsprosess?
  8. Hvilke skader har blitt gjort i Niger-deltatet som følger av oljeforurensning ifølge UNEP-rapporten Environmental Assessment of Ogoniland?
  9. Gjør greie for Norges interesser i Nigeria når det gjelder oljeutvinning?

Lenkeforslag:

Operasjon Dagsverk: Vi er alle oljebarn

Bistandsaktuelt: Hvis Nigeria er så rikt, hvorfor er nigerianere så fattige?

UNEP: Environmental Assessment of Ogoniland Report (UNEP)

Flytkninghjelpen: Én million har returnert til Nigeria

FN-sambandet: Nigeria

Store norske leksikon: Nigeria

Store norske leksikon: Boko Haram

Tidligere HHD-artikler:

Nigeria - eit land fylt av motsetnader (HHD nr. 4/2014)

Relaterte kompetansemål