Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 7 2017

Skatteparadisene lekker

07 mars 2017

Skatteparadiser er ikke noe nytt fenomen.  Lenge har de framstått som eksotiske innslag i James Bond-filmer – Monaco, Hongkong, Sveits og De karibiske øyer er overrepresentert i serien, alle stort sett steder forbeholdt finanseliter og jetsett-milliardærer. De seinere årene har skatteparadisene imidlertid funnet en ny vei inn i offentlighetens lys: nemlig som gjenstand for omfattende datalekkasjer.

Oppgaver

 1. Hva er en fellesnevner for Swissleaks, LuxLeaks, Panama-papirene og BahamasLeaks?
 2. Hva menes med et skatteparadis? Hvor finner vi dem?
 3. Gjør greie for et viktig fundament for samfunnskontrakten mellom stat og innbyggere i moderne stater.
 4. Hvor stor andel av BNP går vanligvis til staten som skatteinntekter i europeiske land?
 5. Hva menes  med stråmenn/-kvinner nå vi snakker om skatteparadiser?
 6. Gjør greie for hvordan skatteparadiser på minst to måter utgjør en trussel mot moderne velferdsstater.
 7. Diskuter hvorfor skattenivået er blant de mest debatterte politiske spørsmålene i demokratiske samfunn.
 8. Hva vil det si at skatteparadisene i stor grad er avhengig av en global finans- og rådgivningsindustri?
 9. Diskuter hvorvidt skatteparadiser synes å gå vanskeligere tider i møte.
 10. Diskuter hva som kan være de viktigste hindrene for å stanse skatteparadisene.
 11. Smågruppearbeid: På taxjustice.no/taxcast finnes flere lydfiler (15-20 min.) som hver på sin måte belyser artikkelen. Innslagene fordeles mellom gruppene. Hver gruppe har til oppgave kort å presentere de viktigste funnene i sin fil  og presentere disse for resten av klassen. I tillegg formulerer hver gruppe en problemstilling ut fra sitt innslag. Tre av disse velges for diskusjon i klassen.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål