Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er ei militsgruppe?
  2. Kva for to land støtter kjente militsgrupper i Irak?
  3. Kvifor var invasjonen av Irak i 2003 kontroversiell?
  4. Var det invasjonen i 2003 som førte til at militsgrupper voks fram i Irak?
  5. Kva er dei største forskjellane på sunni- og sjiaislam?
  6. Drøft om militsgrupper kan bidra med noko positivt for befolkninga i eit land.
  7. Drøft korleis regionale stormakter som Iran og Saudi-Arabia kan bruke militsar til å oppnå eigne politiske mål.
  8. Til diskusjon: Er det brott på statleg suverenitet når ei stat støtter ei intern militsgruppe i eit anna land? 

Lenkeforslag til denne artikkelen:

For å få en inngående forklaring i forskjellen på sunni- og sjiaretningen innen Islam kan du lese denne artikkelen hos Aftenposten eller denne artikkelen og Store norske leksikon

Det er skrevet en rekke gode "Hvor hender det?" relatert til dette temaet: 

Relaterte kompetansemål