Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 10 2018

Hva er FNs bærekraftsmål?

22 mai 2018

Overraskelsen var stor da verden hadde stått samlet og FNs tusenårsmål stort sett var nådd i 2015. Samme året ble de åtte tusenårsmålene erstattet med 17 nye bærekraftsmål og skepsisen har ikke latt vente på seg. For vil vi klare å nå de ambisiøse målene? Og hva blir de største utfordringene?

Spørsmål til artikkelen

  1. Når ble bærekraftsmålene innført og når skal de etter planen være nådd?
  2. Hvem er bærekraftsmålene førende for?
  3. Hvorfor ble tusenårsmålene erstattet av bærekraftsmålene?
  4. Hvilket mål kan man si er overordnet de andre og hvorfor?
  5. Hva betyr bærekraft?
  6. Gi noen eksempler på hvordan Norge skal sørge for bærekraftig utvikling.
  7. Hvilke utfordringer står verdenssamfunnet overfor i gjennomføringen av bærekraftsmålene?
  8. Gjør rede for problematikken knyttet til at både myndigheter, internasjonale organisasjoner og private aktører må samarbeide for at bærekraftsmålene skal oppfylles.
  9. Tror du vi kommer til å nå målene innen 2030? Om dere er en gruppe eller klasse, del dere i to og la én gruppe komme opp med argumenter for og én gruppe komme opp med argumenter imot.
  10. Diskuter påstanden: Vi trenger ikke bærekraftsmålene for å løfte folk ut av fattigdom og sult.

 

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål