Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er kontinentalsokkel?
  2. Hva er en økonomisk sone?
  3. Hvilke stater har mulighet til å fremme krav om suverenitet i Arktis?
  4. Hvilken stat har allerede fått innvilget sitt krav?
  5. Hvilken instans avgjør hvem som skal ha hva i Arktis og hva baserer de avgjørelsen på?
  6. Hvilken stat får mest sannsynlig den suverent største delen av Arktis?
  7. Hvordan kan klimaendringene påvirke delingen av Arktis?
  8. Forklar hvorfor hva som skjer i Arktis er viktig for Norge og nordmenn.
  9. Diskuter hvordan delingen av Arktis hadde foregått dersom vi ikke hadde hatt FN eller andre internasjonale avtaler eller rettsregler.
  10. Diskuter denne påstanden: Delingen av Arktis vil føre til militær konfrontasjon. 

Lenkeforslag til artikkelen 

"Hvor hender det?"-artikler:

 

Annet:

Relaterte kompetansemål