Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 16 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er Holocaust?
  2. Hva betyr sionisme?
  3. Hva gjorde FN i 1947?
  4. Hva innebar delingsplanen og hvem kom best ut denne?
  5. Hvorfor sammenlikner forfatteren Vestbredden med en salamipølse?
  6. Hva har Oslo med Israel-Palestina-konflikten en å gjøre?
  7. Hvilke spørsmål dreier konflikten mellom Israel og palestinerne seg om?
  8. Drøft hvorvidt det er mulig å opprette en bærekraftig fred mellom Israel og palestinerne. Hva taler for og hva taler imot?

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler: 

Palestinerne, et splittet folk 

Hvem er israelerne? 

Annet:

Operasjon dagsverk støtter i 2018 Palestinsk ungdom 

VG svarer på spørsmålene du ikke tør stille

Relaterte kompetansemål