Arbeidsoppgaver til HHD nr. 8 2018

Les artikkelen

Arbeidsoppgaver

Oppgaver

  1. Skriv ned navnet på alle aktørene i konflikten som er nevnt i artikkelen.
  2. Hva er en allianse?
  3. Hvilke to hovedallianser kan man si at borgerkrigen i Jemen består av?
  4. Situasjonen i borgerkrigen i Jemen er nå fastlåst. Forklar kort hva dette innebærer.
  5. Tegn en tidslinje for utviklingen av konflikten.
  6. Hvilke roller har Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater i konflikten i Jemen? Hvorfor har de involvert seg?
  7. Diskuter hvorvidt verdenssamfunnet har mulighet til å gripe inn når sivilbefolkningen i et land sulter som en følge av borgerkrig.
  8. Sammenlikn borgerkrigen i Jemen med borgerkrigen i Syra: Hva er likt og på hvilke måter skiller konfliktene seg fra hverandre?
  9. Diskuter hvorvidt det er problematisk at andre land blander seg inn i en borgerkrig.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?" relatert til temaet:

Videre lesing:

Les mer om Jemen hos Store norske leksikon

Les mer om humanitær intervensjon hos Store norske leksikon

NRK har laget en samleside om utviklingen i borgerkrigen 

Aftenposten: Utenriksministeren i Jemen ba om intervensjon

VG om at alliansen mellom Houthi-bevegelsen og ekspresident Hadi slår sprekker (dette ble skrevet noen dager før han ble drept)

Relaterte kompetansemål