Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 20 2018

Plast i havet

13 desember 2018

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere?

FN  Klima

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er plast og hva bruker vi det til?
  2. Kvifor ender så mykje av det i havet?
  3. Kva er mikro- og nanoplast?
  4. Kvifor er plast i havet farleg for dyr?
  5. Kva er kjelda til den største delen av plastforureining i Noreg? 
  6. Kva for internasjonale tiltak er innført for å få bukt med plastforureininga? 
  7. Kva kan du gjere for å redusere tilførselen av plast til havet?
  8. Diskuter denne påstanden: Det er allereie så mykje plast i havet, at man berre kan gi opp å gjere noko med det.

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligare "Hvor hender det?"-artiklar:

Anna:

Relaterte kompetansemål