Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2018

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Hvor stor oppslutning fikk Putin ved presidentvalget i 2018?
  2. Hvem var hans største utfordrere?
  3. Hva er statsdumaen?
  4. Og hva er Kreml?
  5. Representerte Putin et parti ved valget eller stilte han som uavhengig kandidat?
  6. Hvordan har Putin drevet valgkamp?
  7. Hva vil du si er grunnene til at Putin er blitt gjenvalgt?
  8. Drøft i hvilken grad Russland er et autoritært regime.
  9. Diskuter påstanden «Putin er en populær president».

 

Lenkeforslag

Putins Russland, gir god bakgrunnsinformasjon om den politiske situasjonen i landet. 

Forholdet Russland-USA: forakt og fascinasjon gir et innblikk i det historiske forholdet mellom de to stormaktene.

NUPIs Mina Holm har skrevet en kronikk om "Vår fiende Russland"

NUPIs Julie Wilhelmsen spør: "Hvor reell er trusselen og hvordan bør Norge forholde seg til den?"

På NRK.no kan du lese at Putin fikk den valgseieren han ønsket seg etter valget 

Hvis du er nysgjerrig på mer informasjon, kan du lese Store norske leksikon sine artikler om Vladmir Putin og Russland

Relaterte kompetansemål