Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2019

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 2 2019

Hva skjer i Venezuela?

21 februar 2019

Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser ingen grunn til å gi fra seg makten. Nå ser det imidlertid ut til at økonomisk krise, matmangel og press fra stormakter og naboland vil framprovosere en løsning. Men hvilken løsning vil venezuelanerne ende med?  

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke land grenser Venezuela til?
  2. Hva er hyperinflasjon og hva har det med Venezuela å gjøre?
  3. Hva heter presidenten i Venezuela?
  4. Hva er Venezuelas viktigste eksportartikkel?
  5. Hvorfor tror du vi leser så mye om hva Donald Trump sier om Venezuela i media?
  6. Hvilke andre stormakter har interesser i Venezuela og hvorfor?
  7. Hvorfor har tre millioner mennesker flyktet fra Venezuela?
  8. Hva kan bli utfallet av konflikten i Venezuela?
  9. Du er rådgiver for Juan Guaidó. Skriv en tale på opptil en A4-side for å overbevise befolkningen i Venezuela om at du er landets rette president.

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Annet:

Relaterte kompetansemål