Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvorfor kalles Hviterussland «Europas siste diktatur»?
  2. Hvordan har Lukasjenko kunne ha støtte i befolkningen samtidig som han har undertrykket kritikere?
  3. Hvorfor ble «Sveta» presidentkandidat?
  4. Hvilke store feil gjorde Lukasjenko i møte med den økende misnøyen i befolkningen?
  5. Hva slags forhold har Hviterussland og Russland?
  6. Hva slags interesse har Russland i å holde Lukasjenko ved makten?
  7. Elevene går i grupper på 4-5. Start med informasjonshenting om forskjellen på en demokratisk stat og et diktatur med utgangspunkt i ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter. Norge kan brukes som eksempel på demokrati, mens Hviterussland kan brukes som eksempel på en diktaturstat. Gruppene skriver ned det de finner og sammenlikner dataene for å belyse forskjellene. Hver gruppe presenterer det de har funnet ut for resten av klassen.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål