Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Nevn noen konsekvenser det kan få for Norge dersom Trump fortsetter i jobben som president i USA?
  2. Nevn noen konsekvenser det kan få for Norge, dersom USA står overfor et maktskifte og Joe Biden blir president.
  3. Hvordan håndterte Trump koronaviruset? Kom med minst fire eksempler.
  4. Hva slags rolle spiller penger i valgkampen i USA?
  5. Hva slags forholdt har Norge og USA?
  6. Hvordan vil du huske Trump? Skriv et essay om hvordan du vil fortelle dine barnebarn om tiden da Trump var «verdens mektigste mann».
  7. Hvem er Biden og hvem er Trump? Del klassen i to. Hver gruppe trekker en presidentkandidat hver: elevene skal lære mer om presidentkandidatene denne og neste time. Hver gruppe (som blir ganske stor: her handler det mye om at elevene skal lære seg viktigheten av å organisere og delegere, slik som øvelsen tidligere gjorde) skal utnevne en gruppeleder og en visegruppeleder. Gruppelederne har ansvar for at arbeidet og presentasjonen blir ferdigstilt i tide. Gruppen skal finne ut følgende om presidentkandidaten de har trukket: Hvordan har de kommet til makten? Hva gjorde de før de var presidentkandidater? Har de alltid hatt en politisk karriere? Hva slags utdannelse har de? Alder, familie, bosted? Hvilke kampsaker har de? Hvilke løfter kom de med før valget? HVEM ER DE? Hver av gruppene skal legge fram de de har funnet ut i et foredrag. (Kilde: Undervisningsplan.no)


Tidligere Hvor hender det?-artikler
Videre fordypning


 

Relaterte kompetansemål