Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 14, 2021

Les artikkelen

Økonomisk krise, store klasseforskjeller, politisk uro og turbulente maktkamper: 30 år etter apartheid-regimets fall sliter Sør-Afrika med store utfordringer.

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er apartheid?
  2. Hvordan henger dagens urettferdigheter i Sør-Afrika sammen med den tidligere apartheid-politikken?
  3. Når ble det satt en stopper for apartheid-politikken?
  4. Hvem er Nelson Mandela (se ekstern kilde)?
  5. Kan man se noen spor av apartheid i Sør-Afrika i dag?
  6. Hvilke menneskerettigheter ble brutt under apartheid?
  7. Hva slags prosjekt går årets Operasjon Dagsverk til?
  8. Hva slags kritikkverdige forhold har preget president Zumas presidentperiode?
  9. Diskuter i klassen: På hvilken måte kan rasistisk politikk påvirke demokratiet?

Oppgaver

Tidligere HHD-artikler

Videre fordypning

Relaterte kompetansemål