Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 11, 2022

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 11 2022

Uganda på godt og vondt

28 oktober 2022

Operasjon dagsverk 2022: Er Uganda en internasjonal suksesshistorie eller et diktatur som stadig er blitt kjørt lengre ut i grøfta?

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor ligger Uganda?
  2. Hvilket land koloniserte Uganda og når ble det selvstendig?
  3. Hva er Ugandas største inntektskilder?
  4. Hvordan står det til med den økonomiske veksten og levestandarden?
  5. Hvilke statsledere har Uganda hatt siden selvstendigheten og hvordan har hver enkelt av dem kommet til makten?
  6. Hva mener med «nullpartisystem» og hva slags system har vi til sammenlikning i Norge?
  7. Hva har vært positivt med den sittende presidenten og hva har vært negativt?
  8. Hvilke to historier om Uganda finnes det og hvilke aktører er disse «sanne» for?

 

Tidligere Hvor hender det?-artikler

 Videre fordypning