Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 11, 2022

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor ligger Uganda?
  2. Hvilket land koloniserte Uganda og når ble det selvstendig?
  3. Hva er Ugandas største inntektskilder?
  4. Hvordan står det til med den økonomiske veksten og levestandarden?
  5. Hvilke statsledere har Uganda hatt siden selvstendigheten og hvordan har hver enkelt av dem kommet til makten?
  6. Hva mener med «nullpartisystem» og hva slags system har vi til sammenlikning i Norge?
  7. Hva har vært positivt med den sittende presidenten og hva har vært negativt?
  8. Hvilke to historier om Uganda finnes det og hvilke aktører er disse «sanne» for?

 

Tidligere Hvor hender det?-artikler

 Videre fordypning