Arbeidsoppgaver til HHD nr. 2, 2023

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er en invasjon?
  2. Russlands angrep på Ukraina i februar 2022 var den andre invasjonen av landet. Når skjedde den første?
  3. Hva heter halvøya som Russland tok kontroll over under den første invasjonen?
  4. Hvorfor trakk Ukrainas president seg fra avtalen med EU i tiden før den første invasjonen?
  5. Hva heter festningen hvor Russlands politiske ledelse holder til?
  6. Hvorfor er det vanskeligere å erobre et område enn å forsvare det?
  7. Krigen i Ukraina avgjøres ikke bare på slagmarken. Hvilke tre andre fronter trekkes fram som viktige for utfallet av krigen?
  8. Hva menes med autoritære regimer?
  9. Diskuter hvorfor krigen i Ukraina er viktig for andre land i Europa – og verden for øvrig.