Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 12 2011

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 12 2011

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Diskuter hvorvidt ytringsfriheten er absolutt og uinnskrenket, eller om det finnes tilfeller der du mener ytringsfriheten kan komme i konflikt med andre hensyn og bør vike for disse.
 2. «Hatefulle ord kan bli hatsk handling og lede til vold», har mange uttalt de siste ukene. Diskuter hvem som har hvilket ansvar for å unngå hatefulle ord.
 3. Diskuter i hvilken grad massakrene den 22. juli var et «enmannsverk».
 4. Hvilket menneskesyn, hvilket verdenssyn og hvilket kvinnesyn synes terroristen Breivik å representere? Gjør greie for viktige sider ved disse.
 5. Drøft hvorvidt Breivik passer inn i et tradisjonelt bilde av en høyreekstremist.
 6. Hvilket forhold ser du mellom terrorhandlingene den 22.07 og internett?
 7. Diskuter påstanden: «Massemordene den 22. juli kan bare forstås som ufattelig galskap.»
 8. Hva gjør du når … du har sendt inn en kommentar på et diskusjonsnettsted og av redaktøren blir bedt om å publisere med fullt navn?
  • du som moderator på et nettsted for en seriøs avis får et usaklig innlegg spekket med hat?
  • du ser et hatefullt innlegg med mange tallfeil på et diskusjonsnettsted?
  • du i en diskusjon overhører en som omtaler som rasister alle som er skeptiske til innvandring fra muslimske land?
 9. Diskuter hvordan et oss−dem-bilde kan erstattes av et oss-bilde i den norske samfunnsdebatten.
 10. Drøft uttalelsen «alle terrorister er muslimer».
 11. Diskuter påstanden «Like lite som alle kristne nordmenn kan lastes for 22. juli-massakrene, like lite kan alle muslimer lastes for 11. septemberterroren».
 12. Diskuter hvorfra dere ser den største terrortrusselen mot Norge komme – fra radikale islamister, venstreradikale, høyreradikale eller personer som opererer aleine.
 13. Hvilke dilemmaer står det norske samfunnet og norske myndigheter især overfor når de skal vurdere hvilke konsekvenser terrorhandlingene den 22. juli skal få for sikkerhet og beredskap?

Lenkeforslag til denne artikkelen

 1. Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
 2. Politiets sikkerhetstjeneste med åpen trusselvurdering for 2011
 3. RORG-samarbeidet har en samleartikkel med lenker til mange norske avisoppslag om 22.juli-terroren
 4. Fra nrk.no - med mange videosnutter om 22. juli-angrepet
 5. VG har en samleside for 22.-juli-angrepene - artikler og videosnutter fra VGtv
 6. Norsk Digital Læringsarena (NDLA) har lærestoff om den 22.07
 7. Wikipedia med artiklene
  1. Terrorangrepene i Norge 2011 blant annet med mange lenker, f.eks. til internasjonale media
  2. Massedrapene på Utøya, blant annet med en tidslinje for hva som skjedde når den 22. juli 
  3. Bombeangrepet på regjeringskvartalet
 8. Artikkelforfatter Øyvind Strømmen med egen blogg
 9. Youtube har et uendelig antall videosnutter - bruk dine egne søkeord

tags

tags_migration