Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 22 2012

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 22 2012

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva menes med FUSP, ENP, Københavnkriteriene, overnasjonalt samarbeid?
 2. Når fikk de tre fellesskapene felles kommisjon og råd?
 3. Hvilke land vedtok Kull- og stålunionen i 1951 og siden Romatraktaten i 1957?
 4. Gjør greie for hva disse årstallene betyr i utviklingen av EU-samarbeidet: 1957, 1965, 1993, 2004, 2009
 5. Hvilke tre avtaler ble samlet under paraply-avtalen Romatraktaten i 1957?
 6. Gjør greie for hvordan naboskapspolitikken er et svakere instrument for overføring av verdier enn utvidelsesprosessen.
 7. Gjør greie for forskjellen mellom mellomstatlig og overnasjonalt samarbeid.
 8. Hvorfor mener enkelte at 2004 kunne ha vært et riktigere tidspunkt enn 2012 for å tildele fredsprisen til EU?
 9. Gjør greie for hvordan Køvenhavnkriteriene kan bidra til å fremme fred og stabilitet i de landene som må tilpasse seg disse kriteriene.
 10. Diskuter hva som kan ligge i formuleringen «EU er sterkest når det gjelder ikke-militær sikkerhet».
 11. Bruk medier, f.eks. medieklipp hos global.no fra tiden rundt offentliggjøringen av prisvinneren. Lag en elektronisk liste med lenker til 12-16 avisledere/kommentarer om pristildelingen, gjerne også internasjonale. Fordel det videre arbeidet på smågrupper med et par ledere på hver gruppe. Hvordan stiller leder eller kommentator seg til pristildelingen? Hvilke argumenter blir bruk for/mot tildelingen? Til slutt: Klassen deler seg i to storgrupper som skal drøfte påstanden «Det var riktig å tildele Nobels fredspris for 2012 til EU».

tags

tags_migration