Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 12 2014

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 12 2014

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva menes med medialisering av politikken?
 2. Hva menes med mediers sakrale holdning til politikk?
 3. Hva menes med sterk personifisering av politikken?
 4. Hva vil det si at vi lever i et mediesamfunn? Bruk gjerne internett til å utdype svaret.
 5. Gjør greie for hvordan styrkeforholdet mellom medier og politikk har endret seg de siste tiårene.
 6. Hvordan ser vi at «prisen på oppmerksomhet øker».
 7. Bruk internett til å hente fram flere eksempler på at politikk og kjendiskultur smelter sammen.
 8. Du er statsråd. En av dine kommunikasjonsrådgivere gir deg råd om å «by mer på deg selv» i mediene. Hvordan forstår du rådet?
 9. Diskuter momenter som kan gjøre det lettere å få en sak på i mediene.
 10. Diskuter hvorvidt det er riktig som av og til framholdes at «all PR er god PR».
 11. Diskuter påstanden: «Kjendiser skal ikke bruke sin status til politiske formål.»
 12. Drøft hvor bra det er for samfunnsutvikling og demokrati med kjendispolitikere og politiserte kjendiser.
 13. Diskuter saker dere mener får for liten oppmerksomhet i mediene fordi de er for lite «medievennlige».
 14. Drøft medienes muligheter til å utøve kritisk kontroll med makthavere – både offentlige og private – i en tid med sterke innslag av kjendiseri i medievirkeligheten.
 15. Du er rådgiver for et politisk parti. Bestem hvilket. Partiet har nettopp fått en henvendelse fra en ledende TV-kanal om en av deres ledende politikere vil delta i i en programserie i kanalens reality-TV. Sett opp for deg selv minst tre argumenter som taler for deltakelse og minst tre mot. Hva blir konklusjonen?
 16. Diskuter hvordan kjendiseriet i medier og politikk kan gi seg utslag i internasjonal politikk.
 17. Bruk medier til å finne ut mer om hvordan Bono  og Bob Geldof har engasjert seg politisk, som på hvilke områder, med hvilke budskap og med hvilken gjennomslagskraft. Alternativt: Bruk andre kjendiser og deres virkning i internasjonal politikk.

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

Politikk og menneskerettigheter (programfag), diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør, beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering, Samfunnsfag (fellesfag), Internasjonale forhold

tags_migration

Samfunnskunnskap (fellesfag), Politikk og menneskerettigheter (programfag)