Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2014

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2014

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva kjennetegner Sahelbeltet?
 2. Hva menes med Azawad?
 3. Gjør greie for hvilke konfliktaktører som finnes i Mali og i resten av Sahelbeltet. Bruk medier.
 4. Hva menes med MINUSMA, MNLA, AQIM, Ansar og MUJAO?
 5. Hvordan har de islamistiske opprørerne i Mali valgt å møte den franske intervensjonen?
 6. Hvilke grep er gjort i Mali og Niger for å stanse de radikale islamistene?
 7. Gjør greie for hvordan regjeringen i Niger synes å ha en noe annen tilnærming til opprørerne enn regjeringen i Mali.
 8. Gjør greie for hvordan tørkesituasjonen i Mali og andre deler av Sahel har endret seg i de seinere årene. Hvilke konsekvenser har endringene hatt for folks levekår?
 9. Hvordan finansierer opprørerne sin virksomhet i Sahel?
 10. Hvordan fikk den arabiske våren virkninger også i Sahel?
 11. Drøft forfatterens råd : «Hvis de islamistiske opprørerne skal slås tilbake, så trengs noe mer enn en militær tilnærming».
 12. Hyppige tuaregopprør i de seinere årtiene har preget både Mali og Niger. Bruk medier til å finne ut mer om konflikten.
 13. Hvilke land og organisasjoner er det som konkret gjennomfører FN-operasjonen i Mali? Bruk operasjonens nettsted :
 14. Diskuter hvorfor det var så viktig for franske styresmakter å gripe inn i Mali i 2013.
 15. Diskuter hvordan dere tolker forsideillustrasjonen, især FN og Frankrikes rolle i forbindelse med tiltakende konflikt i Den sentralafrikanske republikken.
 16. Diskuter hvordan borgerkrigen i Mali illustrerer hvordan borgerkriger sprer seg ut over grensene til enkeltland.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Video:

Andre lenker

tags

Samfunnsfag (fellesfag), diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme, Politikk og menneskerettigheter (programfag), sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene, Samfunnsgeografi (programfag), drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden

tags_migration

Samfunnskunnskap (fellesfag), Politikk og menneskerettigheter (programfag), Samfunnsgeografi (programfag)