Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2017

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2017

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva menes med direkte og indirekte demokrati?
 2. Hvilke kategorier er EIU-indeksen delt inn i?
 3. Gjør greie for maktfordeling og maktbalanse i et vanlig demokratisk system.
 4. Hvorfor bør ikke demokrati være et ubegrenset flertallsstyre?
 5. Hvorfor er samarbeid og kompromiss gjerne lettere å få til i et samfunn med mye tillit, og vanskeligere i samfunn med lite tillit?
 6. Gjør greie for viktige sider for demokratisk styring i moderne stater med et representativt demokrati.
 7. Hvor utbredt er demokratisk styre ifølge EIU-indeksen?
 8. Er populistbølgen en konsekvens av, og ikke en årsak til, demokratiets problemer i dag?
 9. Diskuter hvorvidt det blir mer eller mindre demokrati i verden
 10. Diskuter hvorvidt eliter i dag lever så skjermet fra folk flest at de er ute av stand til å føle hva folket føler.
 11. Diskuter hva som skal til for å oppnå stor grad av tillit i et samfunn.
 12. Især etter at Sovjetimperiet og Sovjetunionen ble oppløst rundt 1990 var det stor tro på en lysende framtid og framvekst for demokratisk styresett. Likevel mener mange at demokratiframveksten har stagnert. Diskuter grunner til dette omslaget.
 13. Diskuter påstanden «De som har tapt på den økonomiske utviklingen i seinere tiår, bruker nå stemmeseddelen på å slå tilbake.»
 14. Gjør greie for hvordan pengemakt kan bli omgjort til politiske makt.
 15. Noen samfunnsproblemer er så internasjonale og globale at samarbeid mellom land må til. Diskuter hvordan nødvendig tillit mellom landene skal bygges.
 16. Diskuter hvorvidt valgkanalen bare er for impulser nedenfra og opp.
 17. Gjør greie for hvordan politisk påvirkning, innflytelse og makt utøves også på andre måter enn gjennom valg.
 18. Diskuter påstanden «Demokrati er en krevende styreform.»
 19. Diskuter påstanden Å innføre demokrati med militærmakt er uklokt.
 20. Diskuter hva det er med de fem nordiske landene som gjør at de rangerer helt i toppen på EIU-indeksen.
 21. Diskuter påstanden «Det er et demokratisk sunnhetstegn at etablerte partier i flere land opplever tilbakegang i oppslutning.»
 22. Diskuter hvordan dere forstår setningen «Det er vikitg ikke å ta demokrati for gitt.»
 23. Hva gjør du når
 • en venn sier at h*n ikke ser noe poeng i å delta ved neste stortingsvalg?
 • en politiker sier «Det er et demokratisk sunnhetstegn at etablerte partier i flere land opplever tilbakegang i oppslutningen.»
 • en kamerat sier alle politikere er noen tullinger som vi aldri kan stole på.
 • en i klassen sier at politikk bare er noe for noen få spesielt interesserte.
 • noen sier at det haster så mye med å løse klimaproblemene  at vi må skjære igjennom og innføre «grønt diktatur».
 • en venn sier i demokratier styrer flertallet og da blir det for tidkrevende å lytte til "alle"

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

Samfunnsfag (fellesfag), Internasjonale forhold, Politikk og menneskerettigheter (programfag), gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling, drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering

tags_migration

Samfunnskunnskap (fellesfag), Politikk og menneskerettigheter (programfag)