Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2017

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2017

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva er Sahelbeltet?
 2. Hva menes med korrupsjon?
 3. Hva vil det si at «Juba ikke var demilitarisert»?
 4. Hva menes med at Sør-Sudan har en autoritær styringstradisjon?
 5. Forfatterne advarer mot å forstå konflikten i Sør-Sudan som en konflikt mellom etniske grupper og personlige motsetninger.  Gjør greie for hvordan de forklarer konflikten.
 6. Gjør greie for hva som er de største utfordringene for sørsudanerne og statsstyret der.
 7. Gjør nærmere greie for hva et komplisert konfliktbilde i Sør-Sudan betyr.
 8. Bruk internett til å formulere en kort beskrivelse av presidenten og visepresidenten i Sør-Sudan: Oppvekst, utdanning, karriere, allianser.
 9. Bruk internett til å konkretisere hvilke naturressurser Sør-Sudan er rikt på.
 10. Hvorfor har det vært så vanskelig å utvikle en felles nasjonal identitet i den nye staten Sør-Sudan?
 11. Drøft hva som kan eller må gjøres – både nasjonalt og internasjonalt – for å få Sør-Sudan på fote.
 12. Drøft mulige problemer frigjøringsbevegelser står overfor når de skal bygge det nye statsstyret.
 13. Diskuter påstanden «Norge har et ekstra stort ansvar for å få Sør-Sudan tilbake på utviklingssporet».

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

Samfunnsfag (fellesfag), finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, Politikk og menneskerettigheter (programfag), beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene, Samfunnsgeografi (programfag)

tags_migration

Samfunnskunnskap (fellesfag), Politikk og menneskerettigheter (programfag), Samfunnsgeografi (programfag)