Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 6 2019

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 6 2019

short_description

related_quiz

questions

1) Hvorfor er årets halloween ekstra skummel for mange briter?

2) Hvor mange medlemsstater er det i EU (inkludert Storbritannia)?

3) Hvilken hendelse førte til at statsminister David Cameron gikk av?

4) Hvor finner man fremgangsmåten for å melde seg ut av EU?

5) Hva er «Hard Brexit»?

6) Hvorfor er grensen mellom Irland og Nord-Irland problematisk for Brexit-forhandlingene?

7) Hvorfor ble Kull- og stålunionen opprettet i 1952?

8) Hva er årsakene til at Storbritannia bruker så lang tid på å melde seg ut av EU?

9) Diskuter i klassen hvordan Brexit kan påvirke Norges forhold til EU.

10) En del briter har argumentert for en ny folkeavstemning om Brexit. Skriv ned argumenter for/imot en ny folkeavstemning og diskuter i klassen.

tasks

tags

gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til Norges forhold til WTO og EU, forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer, gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land

tags_migration