Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 8 2019

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 8 2019

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvilket land kommer pave Frans fra?
  2. Hvem er Matteo Salvini?
  3. Hva er kurien?
  4. I hvilket land bor det flest katolikker?
  5. Hva er Vatikanstatens viktigste funksjon?
  6. Hva er populisme?
  7. Hvorfor er pave Frans på kant med Ligaen? Hva er de uenige om?
  8. Diskuter i klassen I: De siste årene har oppslutningen til populistiske partier og politikere økt i mange vestlige land. Hva kan være årsakene til dette?
  9. Diskuter i klassen II: På hvilke måter er pave Frans’ politiske engasjement også positivt for den katolske kirke?
  10. Se for deg at pave Frans’ blir etterfulgt av konservativ pave – la oss kalle ham Konservatus. Skriv en tenkt analyse (1–2 sider) av en fremtid der det er den politiske venstresiden som kritiserer paven. Du velger selv pave Konservatus’ uttalelser og politiske målsettinger. Hvordan argumenterer kritikerne mot ham? Hva sier kardinalene? Og hvordan tror du katolikker i Italia og andre steder kommer til å stille seg?


Lenkeforslag

Tidligere «Hvor hender det?»-artikler:


Videre lesning: 

Fra den katolske kirke i Norge (katolsk.no):

tasks

tags

sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk, diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet, drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger, beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn, definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

tags_migration

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk