Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13, 2020

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13, 2020

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvorfor kalles Hviterussland «Europas siste diktatur»?
  2. Hvordan har Lukasjenko kunne ha støtte i befolkningen samtidig som han har undertrykket kritikere?
  3. Hvorfor ble «Sveta» presidentkandidat?
  4. Hvilke store feil gjorde Lukasjenko i møte med den økende misnøyen i befolkningen?
  5. Hva slags forhold har Hviterussland og Russland?
  6. Hva slags interesse har Russland i å holde Lukasjenko ved makten?
  7. Elevene går i grupper på 4-5. Start med informasjonshenting om forskjellen på en demokratisk stat og et diktatur med utgangspunkt i ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter. Norge kan brukes som eksempel på demokrati, mens Hviterussland kan brukes som eksempel på en diktaturstat. Gruppene skriver ned det de finner og sammenlikner dataene for å belyse forskjellene. Hver gruppe presenterer det de har funnet ut for resten av klassen.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

tags_migration