Hopp til innhold

Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2020

title

Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2020

short_description

related_quiz

questions

  1. Kva meiner WHO med ei «infodemi»?
  2. Kva betyr «viral»?
  3. Kva er forskjellen på feilinformasjon og desinformasjon?
  4. vorfor Kvifor kan falske nyheiter om korona i verste fall ta liv?
  5. Gi nokre eksemplar på falske nyheiter om korona.
  6. Kva kan motivet være for å spre falske nyheiter?
  7. Kva er media si rolle i å dekke pandemien?
  8. Les denne saken. Bruk framgangsmåta skissert i artikkelen for å avdekke om dette er ei falsk nyheit eller ikkje. Beskriv korleis du har gått fram og kva som er konklusjonen din.
  9. Og sist, men ikkje minst: Kva er det viktigste du kan gjere for å stanse speiinga av viruset?

Tidlegare HHD-artiklar
Vidare fordjuping


tasks

tags

drøfte massemedienes rolle som politisk aktør, innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte, diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør

tags_migration