Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6, 2021

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6, 2021

short_description

related_quiz

questions

  1. Hva er Kreml?
  2. Hva er Aleksej Navalnyj kjent for i Russland?
  3. Hva vil det si at Russland sliter med korrupsjon?
  4. Hva kjennetegner et hybridregime - og hvorfor kaller vi Russland dette?  
  5. Hva er grunnen til at Putins regime slår hardt ned på demonstrasjonene som støtter Navalnyj? 
  6. Sammenlikn grader av demokrati i Norge og Russland. Hva er de største forskjellene? 
  7. Diskutér påstanden: "Navalnyj utgjør ikke egentlig noen trussel mot Putin."

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

tags_migration