Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 3, 2022

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 3, 2022

short_description

related_quiz

questions

  1. Hva betyr urban krigføring?
  2. Hvor mange av krigens dødsofre er sivile når det er byer som bombes? 
  3. Etter å ha lest artikkelen, hvorfor tror du det meste av kampene i Ukraina foregår i byer? Nevn flere grunner.
  4. Hvilke konsekvenser kan vi allerede se av urban krigføring i Ukraina?
  5. Hvilke langsiktige konsekvenser har urban krigføring?
  6. Hva slags regler finnes det for krig og hvem er politiet som passer på?
  7. Sett deg inn i menneskerettighetene og trekk fram hvilke som blir brutt i Ukraina-Russland-konflikten. Hvilke blir brutt på Russisk side, og hvilke blir brutt på Ukrainsk side.
  8. Hva er forskjell på en erklæring (f.eks. Verdenserklæringen om menneskerettigheter) og en konvensjon (f.eks. Genèvekonvensjonene)?  
  9. Hva kan verdenssamfunnet gjøre med urban krigføring?
  10. Norge sitter i sikkerhetsrådet ut 2022. Hvilken sak er en av Norges hovedprioriteringer her og hvorfor mener Jonas Gahr Støre at det er så viktig?

Tidligere Hvor hender det?-artikler

 Videre fordypning

 

tasks

tags

tags_migration